Ekofisk klar for ny fase

I høst ferdigstilles bolig- og feltsenterplattformen. I høst ferdigstilles bolig- og feltsenterplattformen Ekofisk 2/4 L og brønnhodeplattformen 2/4 Z. Det gjøres klart for 40 nye år med Ekofisk-historie. Norges første oljefelt rustes nå opp for drift fram mot 2050. Det er i høst hektisk aktivitet med ferdigstilling og uttesting av utstyr – før de to … Continued

I høst ferdigstilles bolig- og feltsenterplattformen.

I høst ferdigstilles bolig- og feltsenterplattformen Ekofisk 2/4 L og brønnhodeplattformen 2/4 Z. Det gjøres klart for 40 nye år med Ekofisk-historie.

Norges første oljefelt rustes nå opp for drift fram mot 2050. Det er i høst hektisk aktivitet med ferdigstilling og uttesting av utstyr – før de to installasjonene kommer i drift. Planen er at innen utgangen av året tas begge de nye plattformene i bruk.

Etter at overbygningen til Ekofisk 2/4 Z ble installert i midten av juli i år startet arbeidet med oppkopling og ferdigstilling. Prosjektets offshore-bemanning ligger på rundt 150 personer. I september startet arbeidet med installering av ventiltrær (‘juletrær’) i plattformens brønnhodeområde.

Produksjonsstart

Det er forboret fire brønner slik at produksjonen skal kunne starte i fjerde kvartal i år. Plattformen vil ferdig utbygd ha 36 brønner – 35 for produksjon og én for injisering av borekaks. De mange nye brønnene vil bidra til å opprettholde produksjonen fra Ekofisk-feltet i årene som kommer. Plattformen er en sentral del av det omfattende Ekofisk Sør-prosjekt, som også inkluderer Ekofisk 2/4 VB – nylig installert havbunnsinstallasjon for vanninnsprøyting med i alt åtte brønner.

Som nærmeste nabo til 2/4-Z plattformen ferdigstilles nå også den store bolig- og feltsenterplattformen Ekofisk 2/4 L. Dette blir Nordsjøens største boligplattform, med 552 enkeltlugarer. Plattformens overbygg veier hele 11.500 tonn, og ble installert i august. Forberedelsene til oppkopling og ferdigstilling av plattformen har pågått i lang tid og er nå i full gang. På det meste vil cirka 300 personer delta i arbeidet med klargjøring av plattformen og utstyr.

Regionalt senter

I tillegg til boligfunksjonen blir plattformen et regionalt senter for telekommunikasjon, og all koordinering av luft- og sjøtransport vil foregå herfra. Det finnes dessuten kontorfasiliteter, kantine, rekreasjonsområder og avdeling for helsepersonell. Helikopterdekket med to helikopterhangarer har kapasitet til 50 daglige flybevegelser. Ekofisk 2/4 L-plattformen er planlagt å tas i bruk i siste kvartal i 2013.

Kilde: conocophillips.no