Draugen 20 år

19. oktober 1993 ble den aller første oljen produsert. Et tidspunkt, en dato og en begivenhet som er viktig norsk petroleumshistorie, fordi dette var første produksjon nord for 62’ breddegrad. Feltet var Draugen, lokalisert på Haltenbanken 145 kilometer nordvest for Kristiansund. Dette var også første gangen Shell produserte olje som operatør i Norge. Draugen har … Continued

19. oktober 1993 ble den aller første oljen produsert.

Et tidspunkt, en dato og en begivenhet som er viktig norsk petroleumshistorie, fordi dette var første produksjon nord for 62’ breddegrad. Feltet var Draugen, lokalisert på Haltenbanken 145 kilometer nordvest for Kristiansund. Dette var også første gangen Shell produserte olje som operatør i Norge.

Draugen har stabilt levert råolje siden oppstarten i 1993. Feltet har levert mye større volum enn opprinnelig forventet, og ligger an til gullmedalje når det gjelder utvinningsgrad.

I henhold til opprinnelige planer skulle Draugen ha stengt produksjonen etter 17 -20 år, men levetiden skal forlenges betraktelig. Og selv om den ærverdige damen i havet holder seg godt for alderen, må det noen ansiktsløft til.

En rekke oppgraderingsprosjekter er underveis; som flere brønner, oppgradering av utstyr, oppussing og ekstra senger. En ny boligmodul som vil øke overnattingskapasiteten med 60 % ble nylig installert.

Å komme på besøk til Draugen gjør meg veldig stolt, sier Administrerende Direktør i Norske Shell, Tor Arnesen. Jeg ble ansatt i Norske Shell det året Draugen ble funnet, og fikk være med i utbyggingsprosjektet fra oppstarten. At mange av de samme medarbeiderne som var med på oppstarten er der den dag i dag, viser høyt eierskap og godt arbeidsmiljø. Det er en av flere årsaker til at vi nå kan fortsette med produksjon og skape ringvirkninger som kommer Norge til gode i mange år til.

Draugen 4ever

Dedikerte ansatte har tatt meget godt vare på Draugen siden oppstarten i 1993. Vedlikeholdsfilosofien på Draugen er tuftet på at Draugen skal leve evig. Dette krever solid integritetsarbeid.

Draugen leverer i dag en pålitelighet på over 90 %, som er meget høyt sammenlignet med jevngamle installasjoner.

En dyktig og stabil organisasjon offshore har vært avgjørende for Draugens suksess, og vi har lagt stor vekt på kontinuerlig kompetanseheving og kursing. God samhandling med driftsavdelingen i Kristiansund har vært en annen nøkkel til suksess. Alt arbeid som kan gjøres på land, skal gjøres på land. Slik har offshoreteamene kunne jobbet fokusert på fysisk utførelse, sier Odin Estensen, Områdedirektør i A/S Norske Shell.

Utvinningsgrad i verdensklasse

Da Draugen ble funnet i 1984, ble mange overrasket, for feltet lå et sted der de fleste geologer ikke forventet å finne oljeførende lag. Olje fra Haltenbanken hadde migrert østover og opp, derfor ligger Draugen grunnere enn andre reservoar i området.

Formasjonen hadde gode egenskaper. Shell gikk ut i fra en utvinningsgrad som var realistisk på slutten av 80-tallet; cirka 17 % av oljen kunne produseres. I dag er dette tallet firedoblet og nærmer seg 70 %.

Godt reservoar er likevel ikke den eneste grunnen til at Draugen har oppnådd høy utvinningsgrad. Ved hjelp av naturlig reservoartrykk får man statistisk opp bare 5-15 % av oljen. Helt fra begynnelsen planla vi for en aktiv reservoarstrategi. Det første grepet var å tilføre trykkstøtte. Dette ble installert nord og sør i det langstrakte feltet. Med dette opprettholdt vi reservoartrykket, og samtidig dyttet oljen mot midten av feltet, der plattformen står, forklarer Estensen

Aktiv bruk av seismikk har også vært en suksessfaktor for Draugen. Den første seismikken for hele feltet ble innhentet før produksjonsstart, og er gjentatt regelmessig siden. Den sjette innsamlingen av seismikk ble gjort sommeren 2013.

Med dette datagrunnlaget har vi hatt god oversikt over hvordan oljen beveger seg i reservoaret etter hvert som tiden går, og har kunnet ta bedre beslutninger. Et eksempel er flytting av planlagte brønner til bedre lokasjoner.

I 1998 ble en brønnlokasjon flyttet en kilometer. Dersom den hadde blitt boret på opprinnelig planlagt sted, ville vi tidlig fått høy vannproduksjon. I stedet fikk vi en brønn som produserte opptil 78 tusen fat daglig. Det tilsvarer produksjonen fra et helt oljefelt fra en enkelt brønn, forteller Estensen.

En ny borekampanje er nå i gang på Draugen, og ny seismikk kan gi indikasjoner på hvor flere brønner kan plasseres i framtiden.

Subseabrønner gir vanligvis lavere utvinningsgrad enn plattformbrønner. Som et tilsvar til dette installerte vi tidlig en undervannspumpe. , og er i ferd med å bygge en til, bare større. Dette vil ytterligere strekke utvinningsgraden oppover, og vi ønsker ikke å gi oss med dette.

Neste steg er en studie for injeksjon av tilsettingsmidler for å gjøre oljen glattere og lettere bevegelig i reservoaret. Så langt har den reservoartekniske delen av Draugen altså vært svært vellykket, men er altså ikke den eneste suksessfaktoren i Draugen-historien, avslutter Odin Estensen.

Kilde: Shell.no

Foto: Heine Schjølberg