Britiske Chrysaor kjøper seg inn på Grevlingfunnet til OKEA

Myndighetene krevde at det kom med en tredie partner i lisensen.

Det britiske oljeselskapet Chrysaor har kjøp 15 prosent av PL038D på norsk sokkel fra OKEA AS. Lisensen inneholder Grevlingfunnet som partnerskapet arbeider med å finne den beste utbyggingsløsning for. Det forteller OKEA i en pressemelding.

Etter denne transaksjonen har Chrysaor 15 prosent med en rett til å øke til 35 prosent, Petoro har 30 prosent og OKEA har 55 prosent. OKEA er operatør for lisensen. Chrysaor vil med dette kjøpet etablere seg i Norge og OKEA ser fram til å samarbeide med Chrysaor på flere prosjekt framover.  

– Det var et myndighetskrav for å kunne utvikle Grevlingfunnet fram til produksjon at vi fikk med en tredje partner i lisensen. Vi er svært glade for at Chrysaor med en erfaring som passer OKEA godt, både kommer til norsk sokkel og at de blir med i Grevling., sier Erik Haugane, administrerende direktør i OKEA.