900 millioner til Gullfaks

Feirer med funfact. Ny plan for utbygging og drift (PUD) innebærer at 900 millioner kroners investeres på Gullfaksfeltet i Nordsjøen, melder Oljedirektoratet. Planen tar for seg videre utvinning fra reservoarene i hovedfeltet og første fase i utviklingen av Shetland- og Listaformasjonene. Utvinningsmulighetene bedre enn antatt Ny informasjon viser at antatt ikke-produserbar olje likevel kan utvinnes. Fram til 2013 … Continued

Feirer med funfact.

Ny plan for utbygging og drift (PUD) innebærer at 900 millioner kroners investeres på Gullfaksfeltet i Nordsjøen, melder Oljedirektoratet. Planen tar for seg videre utvinning fra reservoarene i hovedfeltet og første fase i utviklingen av Shetland- og Listaformasjonene.

Utvinningsmulighetene bedre enn antatt

Ny informasjon viser at antatt ikke-produserbar olje likevel kan utvinnes. Fram til 2013 var oppfatningen at reservoar-kvaliteten i Shetland/Lista ikke var god nok til at ressursene kunne utvinnes, men ny informasjon har vist at oljen likevel er produserbar.

Utviklingen av Shetland/Lista sees i sammenheng med Gullfaks hovedreservoar, siden de vil bli produsert fra de samme innretningene. Myndighetene ba derfor rettighetshaverne i Gullfaks om å levere en endret PUD for feltet tidligere i år. Rettighetshavere i utvinningstillatelsen er Statoil med 51% , Petoro med 30% og OMV med 19%.

Behov for utvikling

Sølvberg mener utvikling av Shetland/Lista vil gi et positivt bidrag til oljeutvinningen på Gullfaks.

OD har påpekt behov for en endret PUD som ivaretar en helhetlig utvinning av hydrokarbonene i Gullfaks-feltet. Vi er opptatt av langsiktig ressursforvaltning, og at prioritering av tiltak gjør at den samlede verdiskapingen blir størst mulig.

De utvinnbare reservene i Shetland/Lista fase 1 er estimert til 2,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Totalt skal det investeres 900 millioner kroner i denne fasen.

Bruker gamle og nye brønner

De utvinnbare reservene i Shetland/Lista er i første fase estimert til 2,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Totalt skal 900 millioner kroner investeres i denne fasen. Ingrid Sølvberg (direktør for utbygging og drift i OD) påpeker at utvinningen må skje på en helhetlig måte.

Det vil være viktig med en langsiktig ressursforvaltning, og vi må prioritere tiltak gjør at den samlede verdiskapingen blir størst mulig.

Hun opplyser at et slikt tiltak vil eksempelvis være å påbegynne produksjon i eksisterende brønner for å utvinne reservene i Shetland/Lista. Gullfaks hovedreservoar har også stort behov for nye brønner og brønntiltak. OD opplyser at det er aktuelt å bore flere nye brønner til Shetland/Lista, men at det skal likevel ikke bygges ny infrastruktur.

Feirer med funfact

Investeringen er en positiv utvikling for Gullfaks-feltet, noe NTB i sin melding om saken feirer med en liten funfact:

I norske folkeeventyr er Gullfaks navnet på et skip som går like fort til lands som til vanns, mens Gullfakse i norrøn mytologi er navnet på hesten til jotnekjempen Rungne.

Vi håper på mange flere funfacts fra NTB i fremtiden.