2014 blir spennende

Spennende leteplaner for norsk sokkel. Statoil kan melde om et spennende leteprogram på norsk sokkel også i 2014. Programmet bygger på selskapets vellykkede leteresultater de siste årene. Statoil planlegger å bore 20-25 letebrønner på norsk sokkel i 2014, der selskapet er operatør for omkring 2/3 av brønnene. Statoils funnrate på norsk sokkel har vært på … Continued

Spennende leteplaner for norsk sokkel.

Statoil kan melde om et spennende leteprogram på norsk sokkel også i 2014. Programmet bygger på selskapets vellykkede leteresultater de siste årene.

Statoil planlegger å bore 20-25 letebrønner på norsk sokkel i 2014, der selskapet er operatør for omkring 2/3 av brønnene.

Statoils funnrate på norsk sokkel har vært på over 70 % de siste fem årene, sammenlignet med gjennomsnittet i bransjen på 49 % (*). Dette bekrefter at letestrategien vår gir uttelling, sier Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Statoil har en mangfoldig leteportefølje på norsk sokkel som fokuserer både på vekstmuligheter, muligheter i uutforskede områder, og utvalgte prospekter i modne områder som kan knyttes opp mot eksisterende infrastruktur.

Kompetanse og erfaring gjennom hele verdikjeden gir oss viktig kunnskap når vi skal prioritere de rette prospektene, gjennomføre effektiv leting og sikre verdiskapning, sier Haatvedt.

Letekampanjen i Barentshavet fortsetter

Statoil fortsetter letekampanjen i Barentshavet i 2014 med 5-7 nye brønner. Selskapet skal teste potensialet i Hoop-området og fortsette leteboring rundt Johan Castberg-funnene (Skrugard og Havis).

Statoil er partner i det OMV-opererte Wisting Central-funnet i PL537 som ble kunngjort i september, og som åpnet en ny oljeprovins i Hoop-området.

I andre kvartal 2014 skal Statoil bore Atlantis- og Apollo-prospektene i PL615, omkring 50 kilometer nord for PL537.

Apollo-brønnen skal bores i samme geologiske formasjon som Wisting Central-brønnen. Vi har en god forståelse av undergrunnen der, og er godt forberedt for å gjennomføre sikre operasjoner i dette området på norsk sokkel, sier Haatvedt.

I Johan Castberg-området bores nå Skavl-prospektet, etterfulgt av Kramsnø- og Drivis-prospektene i slutten av 2013/begynnelsen av 2014.

Vi tror at vi fremdeles kan finne mer olje i Johan Castberg-området for å gjøre feltutbyggingen mer robust. Vi vurderer nå flere prospekter rundt Johan Castberg for boring i 2014, sier Haatvedt.

Fat av høy verdi

I Nordsjøen er planen vår å lete videre rundt King Lear-funnet og fortsette jakten på nye ressurser i Utsirahøyden-området. Vi skal også fortsette letevirksomheten rundt eksisterende infrastruktur for å finne fat av høy verdi til rett tid for de nye hurtigutbyggingene (fast-track), sier Haatvedt.

I Johan Sverdrup/Utsirahøyden-området bores avgrensningsbrønnen på Geitungen i PL265 ved årsskiftet, og Statoil skal også bore Tastaveden-prospektet i PL628.

I 2012 gjorde Statoil et betydelig gass- og kondensatfunn i King Lear-prospektet. I 2014-2015 skal det bores to nye brønner i PL146/PL333.

Romeo-prospektet skal teste potensialet nord for King Lear, mens Julius-prospektet både skal avgrense King Lear-funnet og teste ytterligere potensial sør for funnet.

Dette er et område med høy temperatur og høyt trykk, som Statoil har solid erfaring med å håndtere.

I Norskehavet vil fokus neste år være på å modne fram letekampanjen på stort havdyp i Asta Hansteen-området med planlagt oppstart i 2015.

Vi er overbeviste om at det finnes nye, spennende letemuligheter på norsk sokkel i tiden fremover, sier Haatvedt.

(*) Data fra Oljedirektoratet de siste fem årene. Statoils funnrate som operatør sammenlignet med gjennomsnittet i bransjen, eksklusive Statoil.

Kilde: statoil.com