Statnett ber om forslag til FoU-prosjekter

Har du en idé til et forskningsprosjekt som kan gi bedre kraftnett?

Statnett går nå ut og ber om innspill og forslag til forskning og utviklingsprosjekter de bør kjøre for å utvikle og drifte kraftnettet på en bedre måte.

Dette er andre gang de gjør det på denne måten, og i fjor fikk de inn hele 170 prosjektforslag. Av de ble det satt i gang nærmere 30 forskningsprosjekter.

– Vi gikk direkte videre med noen, mens vi i andre tilfeller satte sammen forslagene til større konsortier. Både droneprosjekter og prosjektet Icebox om ising på kraftledninger har sine utspring i forslag som kom inn i fjor,  sier FoU-direktør Sonja Berlijn i Statnett, i en pressemelding.

Denne gangen er Statnett spesielt interessert i forslag som kan

  • Finne tiltak som reduserer HMS-risiko
  • Utvikle enkle nettverksmodeller, basert på åpne kilder
  • Øke informasjonssikkerheten
  • Videreutvikle sanntidsovervåking og kontroll av kraftsystemet

– Generelt ser jeg stort potensiale i å kunne kombinere digital kompetanse med «vår verden» i kraftbransjen, sier Berlijn.

Fristen for å melde inn prosjekter er 31. mai, og de som er interessert kan lese mer på Statnetts hjemmeside og levere inn forslag her.