– For fjerde måned på rad bidrar nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen opp

Norge har en stabil vekst inn i andre kvartal, ifølge indeks som analyserer næringslivsnyhetene.

FNI-indeksen er en indeks som bruker maskinlæring og Natural Langeuage Processing (NLP) til å analysere innhold i nyhetsartikler for å lage en analyse av den økonomiske utviklingen. Den er utviklet av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI.

I den siste oppdateringen som kom i dag, viser FNI-indeksen en stabil vekst fra mars til april. Det gjør at FNI samlet sett forventer en vekst i Bruttonasjonalproduktet (BNP) over gjennomsnittet i år.

– Det er fortsatt verdt å merke seg at for fjerde måned på rad bidrar nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen oppover. Dette etter å ha trukket indeksen ned i over tre år, skriver Retriever i en pressemelding.

Nyheter om oppstartsbedrifter bidrar særlig positivt denne måneden, men også resultater og statistikk drar FNI-indeksen opp. Nytt denne måneden er imidlertid at IT Technology også bidrar positivt. Av negative nyheter er det særlig varehandel som drar FNI indeksen ned.

– FNI-indeksen signaliserer med andre ord en todeling i økonomien, der næringer tilknyttet olje, teknologi samt nyetableringer drar konjunkturene opp, mens varehandel drar den ned, skriver Retriever.