Oppdaget lekkasje ved atomreaktoren i Halden

– Vi oppdaget feilen og varslet umiddelbart Statens strålevern om lekkasjen.

En feil i en ventil ved atomreaktoren i Halden har ført til fare for lekkasje av radioaktivt tungtvann. Reaktoren startes ikke opp som planlagt neste uke.

Det er Teknisk Ukeblad som melder dette. I en pressemelding på hjemmesidene for Institutt for energiteknikk (IFE) skriver direktør Atle Valseth at det ikke er skjedd noe som representerer en fare for helse, miljø eller sikkerhet. Reaktoren har vært stengt for vedlikehold og feilen som har oppstått vil forsinke en oppstart i flere måneder.

Feilen ble oppdaget fredag 23. mars i forbindelse med rutinemessig tilstandskontroll.

– Vi oppdaget feilen og varslet umiddelbart Statens strålevern om lekkasjen. Dette er en sluseventil og barriere mot tap av tungtvann, men vi kan ikke åpne den uten å foreta omfattende sikkerhetsanalyser, sier Valseth til ukebladet.

Han understreker at det ikke er lekket ut radioaktivt vann til det ytre miljøet.

Arbeidet med å undersøke årsaken til ventilfeilen krever store ressurser. I tillegg har IFE viktige oppgaver knyttet til håndtering av det norske atomavfallet.

– Sikkerhet kommer alltid først ved IFE. Det krever at vi har dagens bemanning, sier Valseth.

(©NTB)