Norge eksporterte råolje for 21,3 milliarder kroner i mars

Uten oljeeksporten ville Norge hatt et handelsunderskudd på 6,3 milliarder i forrige måned.

Den norske vareeksporten var på 78,2 milliarder kroner i mars, noe som er 2,6 prosent mer enn i samme måned i fjor. Høyere oljepris trakk veksten opp.

Eksportverdien av råolje var i mars på 21,3 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor, viser foreløpige tall Statistisk sentralbyrå.

Gjennomsnittsprisen på et fat olje var på 492 kroner, som er 78 kroner mer enn for 12 måneder siden. Det bidro til å trekke veksten i eksportverdien opp.

Totalt eksporterte Norge varer for 78,2 milliarder kroner, noe som er 2,6 prosent mer enn i mars i for. Hittil i år har eksportverdien av norske varer økt med 5,6 prosent sammenlignet med i fjor.

Importen var på 63,3 milliarder kroner, og dermed ble handelsoverskuddet på 15 milliarder kroner i mars.

(©NTB)