Gode resultater i ABB

Slik ble 3. kvartal. ABB-gruppen la i dag fram tallene for tredje kvartal 2013, som viser høyere inntekter, resultat og kontantstrøm, takket være bedre prestasjoner i alle divisjoner. Inntekter og operasjonell EBITDA høyere i alle divisjoner, resultat etter skatt opp 10 prosent Små og mellomstore ordrer viser igjen vekst på nivå med tidligere år, fortsatt … Continued

Slik ble 3. kvartal.

ABB-gruppen la i dag fram tallene for tredje kvartal 2013, som viser høyere inntekter, resultat og kontantstrøm, takket være bedre prestasjoner i alle divisjoner.

  • Inntekter og operasjonell EBITDA høyere i alle divisjoner, resultat etter skatt opp 10 prosent
  • Små og mellomstore ordrer viser igjen vekst på nivå med tidligere år, fortsatt tregt når det gjelder store prosjekter
  • Den nye konsernsjefen prioriterer vekst, samarbeid og gjennomføring

Ordreinngang fra virksomheter som ligger tidlig i konjunktursyklusen vokste sammenliknet med samme kvartal i 2012. Det er i hovedsak drevet av kundenes investeringer i økt produktivitet og effektivitet. Samtidig ser vi videre forsinkelser i tildelingen av større prosjekter, noe som for en stor del er et resultat av den gjeldende usikkerheten i økonomien, samtidig som restruktureringen av Power Systems førte til færre store ordrer.

Det var et solid kvartal hvor vi presterte godt gjennom å øke inntekter, resultat, kontantstrøm og resultat etter skatt, til tross for et vedvarende blandet forretningsklima, sier konsernsjef Ulrich Spiesshofer i ABB. – Vi oppnådde god ordreinngang i en rekke viktige markeder, inkludert Kina og Tyskland, samtidig som veksten i små og mellomstore ordrer er tilbake på nivå med tidligere år. Anbudsaktiviteten på områder som kraftoverføring og olje og gass fortsetter å øke, men tildelingen av større ordrer går tregt.

Samtidig kan vi gjøre mer for å forbedre våre prestasjoner og levere større verdier til alle våre målgrupper, sier han.

Vi har for eksempel vesentlige muligheter til lønnsom vekst gjennom å ta nye markedsandeler, levere mer til eksisterende kundesegmenter og gjennom å øke utviklingen og markedsføringen av innovative produkter og systemløsninger. Vi vil også fortsette å ekspandere i attraktive markeder, både organisk og gjennom treffsikre oppkjøp.

Det andre fokusområdet er å forbedre vår evne til å samarbeide på tvers av våre virksomhetsområder for å skape større verdier for kundene, ved at vi selger og leverer ABBs samlede automatiserings- og kraftportefølje. Økt samarbeid gjør det mulig for oss å ta produktiviteten til et nytt nivå.

Konsekvent og iherdig innsats på gjennomføring er vårt tredje fokusområde. Vi skal jobbe enda hardere for å oppnå bærekraftige kostnadskutt, kontantstrøm og redusert kapitalbinding. I tillegg øker vi fokuset på en vellykket integrasjon av våre oppkjøp, for å få maksimalt igjen for investeringene. Kunngjøringen tidligere i uken, om at Greg Scheu vil lede integrasjonen av våre globale oppkjøp fra konsernledelsen, gjenspeiler vår vilje til å realisere verdiene som ligger i oppkjøpene.

Ser vi framover forblir de langsiktige driverne for vekst inntakte, men på flere områder er det et blandet bilde. På kort sikt er det usikkerhet i markedet, sier Spiesshofer. Men selv i et svingende marked vil vår sterke markedsposisjon, ledende teknologi og brede portefølje tillate oss å gripe gode vekstmuligheter. Derfor vil vi fortsette å være veldig målrettet når det gjelder ordreinngang og inntekter, samtidig som vi fortsatt skal ha fokus på kostnader, forretningsdrevet samarbeid og redusert kapitalbinding.

Kilde: abb.no