Stillingsannonse: Forretningsanalytiker

Annonsørinnhold - Lundin Norway

Lundin Norway er i vekst og nå trenger de flere flinke folk på laget for å styrke seg kommersielt og teknisk.

Forretningsutvikling- og kommersiell avdeling i Lundin Norway søker en faglig sterk og dedikert forretningsanalytiker (Commercial Analyst) til vår omfattende lete-, felt- og infrastruktur portefølje.   

Du vil få ansvar for økonomisk analyse, -modellering, -planlegging og -rådgivning for blant annet kjerneområdene og lisensene våre på Utsirahøyden, i Barentshavet og for leteporteføljen generelt. Analysearbeidet omfatter hovedsakelig organisk porteføljeforvaltning, men også inorganiske aktiviteter som kjøp, salg, bytte av eierandeler og selskapvurderinger.

Avdelingen har også ansvar for planlegging og økonomisk analyse og bistår hele selskapet med juridiske vurderinger. Vi jobber tverrfaglig, og har tett kontakt med alle andre avdelinger og ledergruppene i Lundin Norway og morselskapet i Genéve, samt eksterne samarbeidspartnere.

Stillingen rapporterer til Direktør for Forretningsutvikling og kommersiell avdeling.

Arbeidsoppgavene innebærer at vi stiller høye krav til analytisk og modellteknisk kapasitet. Stillingen krever industriell og forretningsmessig forståelse, samt evne til konstruktivt å utfordre inngangsdata og resultater, og å gi kommersielle råd basert på disse.

Den rette kandidaten har gode kommunikasjonsevner, og formidler et «kommersielt tankesett» i våre leveranser.

Arbeidsoppgaver:   

 • Beslutningsanalyse og verdsetting av leteprospekter, funn, feltutbyggingsprosjekter, områder og selskaper
 • Langsiktig lisens- og porteføljeplanlegging og rapportering i Lundin og til myndigheter
 • Bruk, vedlikehold og videreutvikling av interne og eksterne analyse-, planleggings-, database- og modellverktøy
 • Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
 • Siviløkonom, sivilingeniør eller liknende, relevant utdannelse på mastergradnivå
 • Genuin analytisk, industriell og forretningsmessig forståelse og interesse
 • Høy Excel modelleringsteknisk interesse og kapasitet
 • 3-5 års erfaring fra bank, industri eller rådgivning, fortrinnsvis innenfor olje og gass- eller andre energisektor
 • En lagspiller med prosjektlederevner og sans for tverrfaglig samarbeid
 • Positiv, proaktiv og nysgjerrig personlighet

Vi tilbyr:   

 • Et robust vekstselskap med et arbeidsmiljø preget av entreprenørskap
 • Faglige utfordringer, formell og personlig utvikling i en dynamisk organisasjon
 • Et betydelig faglig-, lisens- og områdespesifikt ansvar
 • Mulighet til å påvirke Lundin Norways videre vekst på norsk sokkel
 • Konkurransedyktige lønn-, bonus-, og pensjonsordninger
 • Tilgang til parkering, treningsrom og andre fritidsklubbaktiviteter

Søk på stillingen her! 

Kontaktperson: Direktør for Forretningsutvikling og Kommersielt Arild Dybvig

Telefon: +4795440210

Arbeidssted: Lysaker, Oslo

Søknadsfrist: 30.10.2017

Lundin Norway

Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap.

Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 355 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 55 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 32 av disse.

For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no