Stillingsannonse: Completion Engineer

Annonsørinnhold - Lundin Norway

Boreavdelingen i Lundin Norway trenger en god Completion Engineer til brønnoperasjonene sine.

Boreavdelingen i Lundin Norway søker en faglig sterk og dedikert Completion Engineer til våre brønnoperasjoner.

Boreavdelingen er ansvarlig for all brønnaktivitet i vårt selskap. Dette inkluderer leteboring, produksjonsboring, brønnintegritet, brønnintervensjoner samt plugging og forlating av våre opererte brønner. Avdelingen består av ca. 70 personer fordelt på land og offshore. Det er ingeniører med fagkompetanse på alle aktiviteter nevnt over og flere av disse har inngående kunnskap om blant annet sementering, borevæsker og retningsboring (discipline leads). Det jobbes tett med leteavdelingen og reservoar avdelingen i brønnleveranse lag. Rådgivning og faglig støtte innen brønnintegritet gis til Driftsavdelingen. Vi følger også opp brønnaktiviteten på ikke-opererte lisenser som en del av vår påseplikt.

Du vil jobbe i ingeniørgruppen i avdelingen som utfører kompleteringsarbeid for de pågående boreoperasjonene. Det vil også bli mulighet for å jobbe i tidligfase gruppen i avdelingen med de fremtidig prosjektene som modnes frem.

Du vil få ansvar for å planlegge og utføre kompleteringsjobber som for tiden foregår i Barentshavet og på Utsirahøyden.

Stillingen rapporterer til Drilling Engineering Manager for brønnplanlegging og til Drilling Projects & Resources Manager når man jobber med kompleteringsløsninger for tidligfaseprosjekter.

Arbeidsoppgaver:

 • Identifisere kompleteringsløsninger som evalueres og anbefales for brønnen eller som fremtidig løsning for tidligfase prosjektene.
 • Sette opp og følge en brønnleveranseplan for kompleteringsarbeidet.
 • Foreta alle relevante beregninger i design fasen.
 • Identifisere Long Lead items og bestille disse.
 • Når detaljplanleggingen er gjort og utstyr er på plass, reiser man ut offshore og bistår boreleder i innstallering av kompleteringen.
 • Så utføres sluttrapportering inkludert kompleteringstegninger.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Sivilingeniør innen petroleumsteknologi
 • Minimum 5 års erfaring som kompleteringsingeniør
 • Erfaring med kompleteringer for tørre trær og subsea innstallasjoner vil bli vektet høyt.
 • Være en god lagspiller og trives med tverrfaglig arbeid som er en viktig del av jobben.

Vi tilbyr:

 • Et robust vekstselskap med et arbeidsmiljø preget av entreprenørskap
 • Faglige utfordringer, formell og personlig utvikling i en dynamisk organisasjon
 • Et betydelig faglig ansvar
 • Mulighet til å påvirke gode tekniske løsninger, identifisere og implementere ny teknologi for optimale kompleteringer for selskapet.
 • Konkurransedyktige lønns-, bonus-, og pensjonsordninger
 • Tilgang til parkering, treningsrom og andre fritidsaktiviteter

Søk på stillingen her!

Kontaktperson: Drilling Engineering Manager Arve Huse

Telefon: 90116275

Arbeidssted: Lysaker, Oslo

Søknadsfrist: 30.10.2017

Lundin Norway

Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap.

Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 355 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 55 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 32 av disse.

For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no