Mer fornybar energi i Norge

NVE-rapport viser at strømbruken vil øke som følge av økt bruk og mindre bruk av fossilt brennstoff

Strøm og biodrivstoff vil erstatte mye fossilt drivstoff de neste årene, viser en ny rapport. Den samlede energibruken i Fastlands-Norge kommer til å øke noe.

Flere elbiler, elektriske ferger og andre elektriske kjøretøy er med på å påvirke strømforbruket, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

En ny rapport fra NVE viser at den samlede energibruken i Fastlands-Norge kommer til å ha en moderat økning fram mot 2020. Bruken av strøm kommer samtidig til å øke sterkt som følge av oppgang i industrien og reduksjon i bruken av fossile energivarer, heter det i en pressemelding fra NVE.

I tillegg til økt strømbruk, er det ventet at forbruket av biodrivstoff kommer til å øke mot 2020, mens bruken av fyringsolje, bensin og diesel kan gå ned.

I rapporten kommer det fram at hovedtrenden for den samlede energibruken i Norge er en overgang fra fossile energivarer til fornybar energi.

(©NTB)