Ber om innspill om ny strømkabel til Storbritannia

NorthConnect planlegger å bygge en ny kabel med overføringskapasitet på 1400 MW.

NorthConnect KS har søkt om løyve til å bygge en ny strømkabel mellom Sima i Eidfjord kommune i Hordaland og Peterhead i Skottland. Saken er nå sendt ut på høring, og NVE inviterer til informasjonsmøter om konsesjonen. Der vil NVE orientere om saksbehandlingen mens NorthConnect vil fortelle om prosjektet.

  • Mandag 5. mars kl. 11.00 på Clarion Hotel Bergen Airport (Flesland)
  • Mandag 5. mars kl. 19.00 i kultursalen i Eidfjord.

Strømkabelen har fått navnet NorthConnect, og det er planlagt å bygge en overføringskapasitet på 1400 MW. Det er Olje- og energidepartementet som er konsesjonsmyndighet, men dette er delegert til NVE. Når konsesjonen behandles er det departementet som vedtar, mens NVE kommer med sine faglige råd.

NVE har også åpnet for at de som eventuelt har innspill på planene kan sende de inn innen 15. april.

Her kan du laste ned konsesjonssøknaden, og eventuelt komme med innspill til konsesjonen.

Les også: