Stor kontrakt til Sarepta Energi

Leverer 40 vindturbiner til Siemens. Sarepta Energi AS har inngått avtale om levering av 40 vindturbiner fra Siemens. Leveransen forutsetter en positiv investeringsbeslutning for utvidelse av Ytre Vikna vindpark. Dette er en god dag for Sarepta Energi og alle som ønsker mer fornybar energi. Ytre Vikna kan bli Norges største vindpark. Det vil være viktig … Continued

Leverer 40 vindturbiner til Siemens.

Sarepta Energi AS har inngått avtale om levering av 40 vindturbiner fra Siemens. Leveransen forutsetter en positiv investeringsbeslutning for utvidelse av Ytre Vikna vindpark.

Dette er en god dag for Sarepta Energi og alle som ønsker mer fornybar energi. Ytre Vikna kan bli Norges største vindpark. Det vil være viktig for å realisere norske fornybarmål og et nytt industrieventyr i Midt-Norge, sier Trond Mellingsæter, administrerende direktør i Sarepta Energi.

Sarepta Energi eies av NTE og TrønderEnergi. Vindkraft-selskapet jobber nå med å forhandle frem leveranseavtaler og få med investorer for å sikre tilstrekkelig kapital til å gjennomføre en utvidelse av vindparken på Ytre Vikna i Nord-Trøndelag.

Vindparken vil kunne produsere totalt 580 GWh ren kraft hvert år, tilsvarende forbruket til nesten halvparten av Trondheims 170.000 innbyggere. Utvidelsen vil, etter dagens beregninger, gi 30-40 arbeidsplasser i byggeperioden og 5-7 personer i de 25 årene anlegget er i drift.

Den endelige investeringsbeslutningen kan tidligst tas høsten 2014. Med denne kontrakten har en viktig brikke falt på plass for å sikre lønnsomhet til en utvidelse av Ytre Vikna vindpark, sier Mellingsæter.

Blir det tatt en investeringsbeslutning i 2014, kan utvidelsen av vindparken starte allerede våren 2015. I første omgang vil arbeidet bestå i å bygge ut vei, fundamenter og nett, mens selve turbininstallasjonen eventuelt kan skje i løpet av sommeren 2016.

Med den nye Siemens-kontrakten har Sarepta mulighet til å utvide med 40 moderne turbiner. Kontrakten gjelder Siemens nye flaggskip innen landbasert vindkraft, D3-turbinen.Tårnene har en høyde på 92,5 meter og turbinens rotordiameter er på 113 meter.

Dersom prosjektet blir en realitet vil det ha stor betydning for fornybar-industrien i Norge. Det er imidlertid slik at vi skal bygge ut 26,4 TWh ren kraft sammen med Sverige, og Stortingets mål er at halvparten av dette bygges i Norge. Skal det skje trenger vi en bedre harmonisering av rammevilkårene mellom Norge og Sverige, avslutter Mellingsæter.