COSL Pioneer suspenderes

Legges i opplag i Q4 2014. Grunnet overkapasitet legges riggen COSL Pioneer i opplag i 4. kvartal 2014. Dette melder Statoil i en pressemelding. COSL Pioneer er i dag på oppdrag på Visund-feltet der den skal være ferdig med arbeid i slutten av denne måneden. En grundig gjennomgang av boreplanen vår gjør at vi ser … Continued

Legges i opplag i Q4 2014.

Grunnet overkapasitet legges riggen COSL Pioneer i opplag i 4. kvartal 2014. Dette melder Statoil i en pressemelding.

COSL Pioneer er i dag på oppdrag på Visund-feltet der den skal være ferdig med arbeid i slutten av denne måneden.

En grundig gjennomgang av boreplanen vår gjør at vi ser oss nødt til å suspendere COSL Pioneer midlertidig, sier Tore Aarreberg, leder for rigganskaffelser.

Riggen, som er på kontrakt til 2016, skal brukes til boring og komplettering av produksjonsbrønner på norsk sokkel. Statoil understreker at de har et godt samarbeid med COSL.

Vi har i dag tre rigger på kontrakt fra COSL Drilling Europe. Vår offshoreorganisasjon samarbeider meget godt med boreteamene hos leverandøren, og COSL Pioneer har vist konsistent og god effektivitet i boreoperasjonene. Vi er i nær dialog med leverandøren rundt den praktiske gjennomføringen av suspensjonen av riggen, og ser fortsatt fram til et langsiktig samarbeid med COSL på norsk sokkel, sier Aarreberg.

Suspensjonen vil ikke få konsekvenser for Statoils produksjonsmål eller leteaktivitet for 2014.