Kontrakter Redaksjonen

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/app/themes/enerwe/templates/meta-entry.php on line 84

Bli medlem i TEAM enerWE

10 selskap kan bli med allerede nå!

Inntil 10 selskap vil få muligheten til å bli medlem i TEAM enerWE alledere i 2013 til sterkt redusert pris.

Deltakere i TEAM enerWE kan selv publisere:

  • pressemeldinger/nyheter
  • video
  • informasjon om arrangementer

Budskapet blir publisert på enerWE.no, samt gjennom kanaler som Facebook, Twitter, Linkedin og Google+.

Gjennom enerWE når deltakere i bransjesamarbeidet ut med sitt budskap til en langt større målgruppe enn ved bruk av tradisjonelle kanaler.

Ta kontakt med enerWE as for mer informasjon.

Ta kontakt for å søke om deltakelse i TEAM enerWE.

E-post: post@enerWE.no


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/wp/wp-includes/query.php on line 3920
Annonse
Ads banner