Bestiller nytt fartøy for beredskap

Vil bli skreddersydd for Statoil. Statoil (UK) Limited har tildelt Sentinel Marine Limited kontrakt for et nytt beredskaps- og redningsfartøy (ERRV) som driftsstøtte for Mariner-feltet på britisk sokkel, skriver Statoil i en pressemelding. Sentinel Marine er et Aberdeen-basert selskap som eier og driver støttefartøy i olje- og gassindustrien. Det nye 65 meter lange skipet, som … Continued

Vil bli skreddersydd for Statoil.

Statoil (UK) Limited har tildelt Sentinel Marine Limited kontrakt for et nytt beredskaps- og redningsfartøy (ERRV) som driftsstøtte for Mariner-feltet på britisk sokkel, skriver Statoil i en pressemelding.

Sentinel Marine er et Aberdeen-basert selskap som eier og driver støttefartøy i olje- og gassindustrien. Det nye 65 meter lange skipet, som får navnet “Mariner Sentinel”, vil bli skreddersydd for Statoil og skal sikre beredskapsdekning, oljevernberedskap og tankskipstøtte for Mariner-feltet.

ERRV-kontrakten med Sentinel Marine har en fast varighet på fem år med oppstart fra juli 2016, og omfatter fem opsjoner på ett år hver

Dette er en viktig kontraktstildeling i forberedelsene for sikker og effektiv drift på Mariner, sier Gunnar Breivik, direktør for Statoil Production UK.

Beredskaps- og redningsfartøyet spiller en viktig rolle i våre planer for sikkerhet og beredskap på feltet. Vi er fornøyd med den fleksible og kostnadseffektive løsningen som Sentinel Marine tilbyr, og vi ser fram mot å samarbeide med dem som partner i driftsfasen. Mariner Sentinel vil ha mekanisk oljevernutstyr om bord og vil bidra til å styrke beredskapskapasiteten også på regional basis, sier Breivik.

Mariner-feltet ligger omkring 150 kilometer øst for Shetlandsøyene. Feltet er under utbygging, og produksjonsstart planlegges i 2017. Oppkobling- og ferdigstillingsarbeidet tar til i 2016.

Mariner Sentinel ventes å bli levert i begynnelsen av 2017. Fra sommeren 2016 og fram til det nye fartøyet er klart for drift vil et annet beredskapsfartøy fra Sentinel Marine sørge for beredskapsdekning på Mariner.

Statoil er operatør for Mariner-feltet med 65,11 prosents eierandel. De andre partnerne er JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Limited (28,89 prosent) og Dyas Mariner Ltd. (6 prosent).