Beerenberg tildelt ny kontrakt

Stor strategisk betydning. Benarx i Beerenberg er tildelt en kontrakt av EPCI-leverandøren SMOE i Singapore for leveranser til Ivar Aasen-plattformen. SMOE bygger plattformdekket for Det norske oljeselskap ASA, som er operatør for Ivar Aasen-utbyggingen. Det skriver selskapet i en pressemelding. For Benarx Asia Pacific Pte. Ltd som er vårt regionale datterselskap i Singapore er dette … Continued

Stor strategisk betydning.

Benarx i Beerenberg er tildelt en kontrakt av EPCI-leverandøren SMOE i Singapore for leveranser til Ivar Aasen-plattformen. SMOE bygger plattformdekket for Det norske oljeselskap ASA, som er operatør for Ivar Aasen-utbyggingen. Det skriver selskapet i en pressemelding.

For Benarx Asia Pacific Pte. Ltd som er vårt regionale datterselskap i Singapore er dette oppdraget av stor strategisk betydning. For Beerenberg som helhet er det en stor kontrakt som også består av flere delleveranser, sier Ove Solem Executive Vice President i Beerenberg og ansvarlig for forretningsdivisjonen Benarx.

Første del av leveransen er ingeniørtjenester rettet mot design av isolasjonsløsningene på plattformen. Beerenberg utfyller i denne fasen Mustang Engineering i London. Dette arbeidet ble påstartet allerede i august dette år. I Singapore vil Beerenberg seinere levere ingeniørtjenester for fabrikasjon til SMOE, samt at Beerenberg vil levere en serie av avanserte isolasjonsprodukter. Oppstart i Singapore for Beerenberg er planlagt til første halvdel av 2015.

Godt i gang
Plattformdekket til Ivar Aasen skal være ferdigstilt og på vei til Norge i første halvår 2016. Produksjonsstart er fjerde kvartal 2016.