Kjemikaliekonferansen 2015

Kjemikaliekonferansen arrangeres i regi av Essenticon AS.

Visjon

Møteplassen der kunnskap og erfaringer deles.

Mål

  • Øke kunnskapsnivået om kjemikalieregelverk
  • Lære mer om myndighetenes roller
  • Nettverksbygging og utveksling av erfaringer

Videointervjuer fra arrangementet