Vekst i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon gikk opp 1,1 prosent.

Norsk industriproduksjon gikk opp 1,1 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2017, viser sesongjusterte tall.

En produksjonsøkning i både petroleumsrettet leverandørindustri og annen industri bidro til veksten, melder Statistisk sentralbyrå.

Bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til den samlede økningen med en vekst på 4 prosent.

Kalenderjusterte tall viser en årsendring for norsk industriproduksjon på 0,4 prosent fra 2016 til 2017.

(©NTB)