IKT, Offshore Redaksjonen

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/app/themes/enerwe/templates/meta-entry.php on line 84

Knowit under vann

Slik skapes de beste løsningene.

Gaute Madsen jobber som Key Account Manager i Knowit. Han har ansvar ut mot oljebransjen. Nylig gjennomførte han Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapskurs. Kurset går over fem dager, og er en kombinasjon mellom e-læring, klasseromskurs og praktisk trening.

Jeg ønsket å gjennomføre kurset for å forstå enda mer av kundens utfordringer offshore, forteller Madsen. Jeg lærte veldig mye på kurset, og jeg hadde også veldig mange interessante samtaler i pausene med andre kursdeltakere som til daglig jobberoffshore.

Knowit består av 1800 spesialister som jobber i skjæringspunktet mellom strategi,
kreativitet og teknologi.

Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapskurs er nødvendig for å kunne reise offshore. Nå er målet mitt å kunne reise ut på en installasjon i Nordsjøen for en av våre kunder, slik at jeg kan lære mer av hverdagen offshore. Det vil gi meg praktisk erfaring som gjør at jeg i enda større grad kan hjelpe kundene våre til å trygge og effektivisere arbeidsprosesser ved hjelp av for eksempel mobil teknologi.

Madsen avslutter med en utfordring til selskapene i oljebransjen.

De beste løsningene skapes når kunde og leverandør jobber tett sammen. La oss skape de nye løsningene sammen med dere.


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/wp/wp-includes/query.php on line 3920
Annonse
Ads banner