IKT Subsea Valley Foto: enerWE

Bra fart i AGR Software

Har lagt produkter inn i eget selskap.

AGR var blant utstillerne på Subsea Valley Conference.

I et videointervju med enerWE forteller Petter Mathisen, VP Software Solutions i AGR om hvordan de i 2013 samlet produkter som frem til da hadde ligget i ulike forretningsenheter.

Siden 2013 har vi kommersiallisert produktene, og vi har nå solgt alle produktene i porteføljen, forteller han.

Nå jobber vi med å videreutvikle produktene.

Stikkord: , , , ,

Denne artikkelen er skrevet av Subsea Valley som er kunde av enerWE AS

Subsea Valley

Subsea Valley – et kraftsenter og ledende teknologisk miljø for subsea-løsninger. Subsea Valley er en næringsklynge som gjennom samarbeid og kompetanseheving styrker medlemmenes konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten settes bedriftene i stand til å ta en større del av leveransene til olje- og gassmarkedet. Subsea Valley består i all hovedsak av bedrifter på det sentrale Østlandet, men har også medlemmer utenfor dette området. Bedriftene utvikler og produserer et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor subsea – fra store leverandører av komplette systemløsninger og -installasjoner, til mindre teknologi- og tjenesteleverandører. Bedriftene representerer betydelig teknologisk kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet.
Annonse
Ads banner