HR Redaksjonen Foto: enerWE

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/app/themes/enerwe/templates/meta-entry.php on line 84

Studenter kan feste mer

Systematiserer skippertakene.

Pål Hetland er forretningsutvikler i Idéeklekkeriet AS. I tillegg står han bak Toppkaraktersystemet.

Vi har utviklet et system som gjør at studenter kan få bedre karakterer uten å måtte lese mer, forteller han.

Klikk her for å se foredrag og intervjuer fra iPark NUTEK Startup Gathering.


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/wp/wp-includes/query.php on line 3920