Bilde av Joakim Rognlien

Stikk og blogg litt a

Hvorfor blogger studentene? Joakim Rognlien studerer til Bachelor-grad i markedsføringsledelse på BI og har fullført 1 ½ år av studiet. Han bruker mye tid på å blogge. Vi ønsker forstå mer om hvorfor studentene bruker tid på blogging. Hvorfor valgte du BI-studiet? Grunnen til at jeg valgte markedsføringsledelse er i stor grad basert på studiets bredde, forteller Joakim. … Continued

Hvorfor blogger studentene?

Joakim Rognlien studerer til Bachelor-grad i markedsføringsledelse på BI og har fullført 1 ½ år av studiet. Han bruker mye tid på å blogge. Vi ønsker forstå mer om hvorfor studentene bruker tid på blogging.

Hvorfor valgte du BI-studiet?

Grunnen til at jeg valgte markedsføringsledelse er i stor grad basert på studiets bredde, forteller Joakim. Med alt fra makroøkonomi til produktstrategi på timeplanen, føler jeg meg allerede godt rustet til å søke ny kunnskap på mange områder, til tross for at jeg har en halvpart igjen av studietiden.

Studiene har allerede vist meg veien til hva jeg ønsker å bli, og det er derfor jeg nå har blitt blogger.

Joakim har som mål å bli leder og jobbe med markedsføring i digitale kanaler.

Digitale og sosiale plattformer kombinert med tradisjonell analog markedsføring er etter min mening det eneste veivalg fremover.

Hvorfor startet du å blogge?

Bloggen min startet jeg først og fremst for å kunne implementere teorien fra BI i praktiske situasjoner, men jeg håper å lære mye mer enn jeg kan i forelesningssal fordi jeg nå skal utfordre meg selv til å lære mer.

Jeg mener at den beste måten jeg kan lære mer på, er å aktivt bruke modeller og teorier fra pensum og relatere disse til faktiske situasjoner fra eksempelvis nyhetsbilder og andre kilder.

Han forteller at  man er avhengig av konkrete mål når man skal kommunisere på ulike vis.

For meg er det konkrete målet med bloggingen helt klart; jeg skal få jobbtilbudene som ligger gjemt fra flertallets søk, og dermed ha mulighet til å havne i ‘de kule jobbene’, både underveis i studietiden og etter at Bachelor-graden er i boks.

Dette var også tema i Joakim sitt første blogginnlegg.

Hvem er målgruppen for bloggpostene dine?

Jeg har to målgrupper for bloggpostene mine, hvor den ene er næringslivet og den andre er studenter.

Når det gjelder næringslivet, så sikter han på næringslivslederen på mellomledernivå som, aktivt eller passivt, søker kandidater for jobber tilknyttet feltet markedsføring i digitale og analoge kanaler.

Når det gjelder studenten så sikter han på studenter som er litt usikre på hvordan de skal få en jobb som er direkte relatert til studiene vedkommende har begitt seg ut på.

Jeg blogger altså om ting som skal være verdifullt for disse to gruppene å lese. Disse to målgruppene kan overlappe på mange områder, og jeg prøver derfor å rette noen innlegg direkte mot en av gruppene, mens jeg samtidig prøver å skrive andre enkeltinnlegg som kan være av interesse for begge, slik at begge grupper opplever verdiøkning i ett og samme innlegg.

Hvem blogger du for?

Jeg blogger selvfølgelig for egen vinning, men det betyr ikke at innholdet på bloggen min er skrevet for meg. Jeg har mine to ovennevnte målgrupper for mitt innhold, og de er til fordi jeg mener de er mine viktigste interessenter i jakten på både kunnskap og jobbtilbud.

Jeg blogger som sagt for meg selv, men jeg mener at den beste måten å skape verdi for min egen vinning på, er å gi verdi til andre som igjen kan skape fremdrift for meg ved å diskutere, engasjere og forhåpentligvis fortelle meg hvor jeg trår feil slik at jeg kan treffe de beste mulige beslutningene underveis.

Hvem tror du leser bloggen din?

Jeg håper og tror at leserne av bloggen min i stor grad består av individer fra målgruppene jeg har kartlagt, og etter respons og henvisningsanalyser å dømme ser dette tilsynelatende ut til å stemme.

Hva er drømmejobben etter endt utdanning?

Jeg vil jobbe med to ting. Mennesker og markedsføring.

Når det gjelder det å jobbe med mennesker, så sikter han mot en lederstilling.

Jeg finner stor motivasjon i å følge andre menneskers suksess og nederlag, og å gjøre en innsats for å bidra til større suksessrate på deres og mine vegne. Jeg har allerede fått smake på hvordan det er å bidra til andres suksess i form av et konsept kalt ‘Tommy Østgaard Race Academy’, hvor jeg og nevnte Tommy Østgaard jobber med unge talenter i norsk motorsport for å vise dem veien til en solid internasjonal karriere.

Når det gjelder markedsføring så ønsker han å jobbe både digitalt og analogt.

Det er ikke uten grunn at jeg startet en blogg. Når jeg blogger, bruker jeg tre digitale kanaler for å spre budskapene mine; Facebook, Twitter og LinkedIn. På grunn av det, lærer jeg daglig nye ting om både kanalene, suksessfaktorer og utfordringer i arbeidet, noe jeg helt klart vil dra nytte av når jeg får jobb i samme sjanger.

Hvor stor andel av dine medstudenter blogger?

Nøyaktig hvor stor andel av medstudentene mine som blogger, er jeg ikke kjent med, men jeg vet at det er altfor få. Det er også derfor jeg har studenter som en av mine målgrupper, med håp om at jeg kan inspirere flere av mine likesinnede til å ta steget ut i bloggsfæren.

Joakim forteller at det ved håndsopprekning i forelesning for spørsmålet; ‘hvem her skriver blogg?’ kun var én hånd i været, og det var hånden til Joakim.

Hvor mye tid bruker du på blogging?

Hvor mye tid jeg bruker på blogging, er vanskelig å konkretisere.

I form av den faktiske skrivingen og tilhørende jobb med markedsføring av innlegg, bruker jeg omtrent 2-6 timer i uken, men i form av forberedelser og research velger jeg å se den tidsbruken som integrert i det studie- og arbeidsliv jeg allerede har.

Med det mener jeg at jeg alltid søker inspirasjon og kunnskap som kan benyttes i ulike blogginnlegg, uten at det nødvendigvis bremser andre aktiviteter jeg må gjennom i løpet av en uke, avslutter han før han haster videre til neste forelesning.