Steinar Andersen til Abelia

Ny direktør for kommunikasjon. Abelia har ansatt ny kommunikasjonsdirektør. Det skriver organisasjonen i en pressemelding. Steinar Q. Andersen kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Legemiddelindustrien (LMI). Han vil bli del av Abelias ledergruppe og begynner den 1. januar 2015. Det var svært stor interesse for stillingen og vi har gjennomført en grundig prosess. Vi har … Continued

Ny direktør for kommunikasjon.

Abelia har ansatt ny kommunikasjonsdirektør. Det skriver organisasjonen i en pressemelding. Steinar Q. Andersen kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Legemiddelindustrien (LMI). Han vil bli del av Abelias ledergruppe og begynner den 1. januar 2015.

Det var svært stor interesse for stillingen og vi har gjennomført en grundig prosess. Vi har sett etter en person med bred operativ og strategisk kommunikasjonserfaring. Steinar kombinerer journalist- og redaktørbakgrunn med erfaring som kommunikasjonssjef/-direktør i Legemiddelindustrien (LMI), Veterinærinstituttet og Bredbåndsfabrikken.

Jeg opplever at han har alt som skal til for å videreutvikle vår kommunikasjonsstrategi og sikre gjennomslag og synlighet for Abelia og våre medlemsbedrifter, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Dette er en kommunikasjonsutfordring det var lett å la seg lokke av, sier Steinar Q. Andersen. Abelia er en helt sentral aktør under NHO-paraplyen. I et stadig mer internasjonalt marked er det mange innsatsfaktorer Norge ikke kan konkurrere på, men vi har svært gode forutsetninger innenfor kompetanse og teknologi. Det politiske arbeidet i Abelia handler derfor ikke bare om medlemsbedriftenes rammevilkår i dag, men også om Norges fremtidige konkurranseevne. I et slikt perspektiv er det helt vesentlig at vi kan skape gode rammer for å drive innovasjon og næringsutvikling.

Norge står overfor store utfordringer, og kunnskap og teknologi vil være avgjørende for å møte disse, sier Haugli. Skal Abelia oppnå resultater, må vi både skape forståelse for utfordringene og på en god måte få frem at våre medlemsbedrifter gir avgjørende bidrag i utviklingen av kunnskapssamfunnet og har behov for gode rammebetingelser. Kommunikasjon er et helt avgjørende verktøy for Abelia, og som kommunikasjonsdirektør får Andersen et helhetlig – operativt og strategisk – ansvar. Vi gleder oss til å ønske han velkommen i Abelia, avslutter Haugli.