Søksmål mot Brødrene Langset

Mediaoppslag gir et feil bilde. Medieoppslag knyttet til et søksmål fra Fellesforbundet mot Brødrene Langset AS i Molde, gir et helt skjevt bilde av hva saken dreier seg om. Det sier Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør i Norsk Industri. Bedriften framstilles i et lys som hverken eiere, ansatte eller NHO/Norsk Industri kjenner seg igjen i, sier Langeland. … Continued

Mediaoppslag gir et feil bilde.

Medieoppslag knyttet til et søksmål fra Fellesforbundet mot Brødrene Langset AS i Molde, gir et helt skjevt bilde av hva saken dreier seg om. Det sier Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør i Norsk Industri.

Bedriften framstilles i et lys som hverken eiere, ansatte eller NHO/Norsk Industri kjenner seg igjen i, sier Langeland.

Forsøk på å stemple bedriften som useriøs, er ikke bare urimelig overfor en bedrift som er kjent for å følge alt av lover, regler og avtaler i arbeidslivet. Det er også en aktivitet som i verste fall kan sette arbeidsplasser i spill.

Langeland peker på at tvisten konkret dreier seg om arbeidstakere, med hjemmel i utleiebedriftens tariffavtale, har krav på betaling av 20%-tillegg for arbeid utenfor bedrift. I foreliggende tvistesak er arbeidstaker ansatt direkte på arbeidsstedet, og det er inngått arbeidskontrakter som underbygger dette. Bedriften benytter faste ansettelsesavtaler, og avtalt arbeidssted er ikke et forsøk på omgåelse av regelverket. Norsk Industris tolkning av overenskomsten tilsier da at arbeidstaker ikke er på arbeid utenfor bedrift, og overenskomstens bestemmelser om 20%-tillegget får derfor ikke anvendelse.

Saken skal prøves for Arbeidsretten og i tillegg til bedriften, vil muligens også NHO og Norsk Industri bli saksøkt. Hverken NHO eller Norsk Industri har tradisjon for å prosedere saker som skal opp til doms, i media. Det er derfor med beklagelse Langeland konstaterer at Fellesforbundet kjører en aggressiv linje i media mot Brødrene Langset AS. Det skader potensielt både bedriften og Fellesforbundets egne medlemmer som er ansatt der.

Det er gjort helt klart i presseoppslag at Fellesforbundet har plukket ut Brødrene Langset AS som en «prøveklut» for å få saken prøvd for Arbeidsretten. Men saken er av prinsipiell karakter og angår som nevnt en hel bransje. Saken har følgelig meget stor prinsipiell betydning for mange av Norsk Industris medlemmer som er i samme situasjon. Det er beklagelig at Brødrene Langset AS av Fellesforbundet er plukket ut til å ta støyten. Det innebærer en belastning – i media og potensielt også knyttet til kundeforhold – som vi er sikker på at bedriften gjerne ville vært foruten, avslutter Finn Langeland.

Kilde: norskindustri.no