Bilde fra Statoil på Fornebu

Nå rekrutterer oljeselskapene

I skrivende stund har vi ute mange stillingsannonser for ulike oljeselskaper.

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Utviklingsdirektør i enerWE AS.

Sommeren 2013 sa jeg opp en trygg og godt betalt jobb for å starte enerWE – Energibransjens digitale kanal.

Jeg drømte om å skape arbeidsplasser

Jeg hadde jobbet med salg- og markedsføring i oljebransjen siden 2001, og jeg hadde lenge sett behov for en bransjekanal der jeg kunne kommunisere et kommersielt budskap til beslutningstakere.

Samtidig har jeg alltid drømt om å bidra med å skape arbeidsplasser og skatteinntekter til AS Norge. Jeg bestemte meg derfor for å løfte frem et nytt bransjemagasin på nett. Bransjemagasinet skulle finansiere journalistikk gjennom innholdsmarkedsføring og stillingannonser.

Læringskurven ble bratt

Første arbeidsdag som gründer i enerWE var den 1. januar 2014. Etter dette har oljeprisen halvert seg og mer enn 50.000 oljejobber har forsvunnet. Læringskurven ble bratt.

Vi gjorde noen forsøkt, men det var rett og slett umulig å bygge opp satsningen på stillingsannonser. Logikken var enkel. Bedriftene rekrutterte ikke. De permitterte.

Nå rekrutterer oljeselskapene

Våren 2017 skjedde det noe.

Vi fikk telefoner og e-poster fra bedrifter som ønsket å plassere stillingsannonser på enerWE.no. Vi begynte å ane en ny optimisme i bransjen. Flere og flere selskaper i oljebransjen har nå begynt å rekruttere.

I skrivende stund har vi ute mange stillingsannonser for ulike oljeselskaper. Vi har blant annet 17 ledige stillinger i Statoil for nyutdannede (graduates), vi har ute stillingsannonse for oljeselskapet DEA og for bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Denne uka legger vi også ut 8 nye ledige stillinger i oljeselskapet Lundin.

Et generasjonsskifte i oljebransjen 

Forskningsinstitusjonen IRIS anslår 2,3% årlig naturlig avgang for all petroleumsrelatert virksomhet. Anslaget er basert på aldersfordeling for ansatte innen oljeselskap, oljeservice, rørtransport, baser og verftsindustri 2014 (SSB 2015). Vi ser at andelen ansatte med alder 50-62 og 63-74 er langt høyere i 2014 enn i 2003.

Det betyr at andelen ansatte som går ut av bransjen pga. alder er større nå enn tidligere. På sikt trenger bransjen påfyll av yngre krefter.

IRIS aldersfordeling
Aldersfordeling i oljebransjen. Kilde: IRIS

Iris anslår nyrekruttering i bransjen til 22.000 personer i perioden 2019 til 2020.

Oljekrisen rammet hardt. Jeg tror ikke oljebransjen kommer tilbake til det nivået den var på i 2013.

Men det faktum at stillingsannonser nå har blitt en viktig inntektskilde for å finansiere vår journalistikk kan ikke tolkes som noe annet enn positivt.

Jeg ønsker de nye jobbene i oljebransjen hjertelig velkommen!

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Utviklingsdirektør i enerWE AS.