Mange frykter for jobben i oljebransjen

Frykten for å miste jobben har skutt til værs.

Nordmenns syn på sin egen arbeidssituasjon og usikkerhet om de får beholde jobben eller ikke, har økt svakt de siste årene. Unntaket er oljebransjen.

Krisen i oljenæringen har nemlig sørget for at andelen sysselsatte som tror de står i fare for å miste jobben, har skutt til værs, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

I perioden 2013 til 2016 har 50.000 ansatte i oljesektoren mistet jobben, og fra å være en bransje med stor grad av jobbsikkerhet har situasjonen blitt snudd på hodet i løpet av disse tre årene.

I 2016 sier 30 prosent at de er redde for å miste jobben, mens 35 prosent har opplevd nedbemanning. I 2013 var tallene henholdsvis 3 og 4 prosent. Her må det tas med at tallene gjelder for kategorien bergverksdrift og utvinning – der oljebransjen står for nærmere 90 prosent.

Andelen sysselsatte totalt som opplever sin jobbsikkerhet som stabil har vært relativt stabil i en årrekke. I 2016 svarte 12 prosent at de mener de står i fare for å miste jobben sin, en økning fra 9 prosent i 2013, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen som har opplevd nedbemanning i bedriften de siste tre årene, har økt fra 7 til 9 prosent, mens andelen som sier de jobber i en bedrift som har omorganisert, nå ligger på 12 prosent, 2 prosentpoeng høyere enn i 2013.

(©NTB)