Helge Lund slutter i Statoil

Blir konsernsjef i BG Group. Konsernsjef Helge Lund slutter i Statoil. Årsaken er at han overtar som konsernsjef i det internasjonale olje- og gasselskapet BG Group Helge Lund fratrer stillingen umiddelbart, men vil stå til disposisjon for Statoil i oppsigelsestiden fram til 1. mars neste år, står det i en børsmelding onsdag morgen. Han har … Continued

Blir konsernsjef i BG Group.

Konsernsjef Helge Lund slutter i Statoil. Årsaken er at han overtar som konsernsjef i det internasjonale olje- og gasselskapet BG Group

Helge Lund fratrer stillingen umiddelbart, men vil stå til disposisjon for Statoil i oppsigelsestiden fram til 1. mars neste år, står det i en børsmelding onsdag morgen. Han har vært konsernsjef siden 2004.

I en parallell børsmelding i London bekrefter det internasjonale olje- og gasselskapet BG Group at Helge Lund starter som selskapets nye leder fra 2. mars. Selskapets hovedvirksomhet dreier seg om utvikling og produksjon, spesielt av flytende naturgass (LNG).

– En tid for alt

Jeg kunne fortsatt noe lenger, men det er en tid for alt. Fornyelse er viktig, både for Statoil og for meg. Etter en samlet vurdering kom jeg til at tiden er inne for et skifte. Jeg har både lyst og energi til å påta meg en ny lederutfordring, og jeg fant at denne muligheten er den rette, sier Helge Lund i børsmeldingen fra Statoil.

Ifølge BG Group skal Lund få en grunnlønn tilsvarende 15,7 millioner kroner i den nye stillingen. I 2012 tjente han 14,4 millioner, mens lønnen i fjor skal ha vært 13,8 millioner kroner.

Styret har konstituert Eldar Sætre som konsernsjef med umiddelbar virkning. Sætre har sittet i sentralledelsen av Statoil siden 2003, vært økonomi- og finansdirektør til 2010, og siden med ansvar for strategi og forbedringer. Han vil få en grunnlønn på 5,7 millioner og ta del i ordningen for bonus og opsjoner tilsvarende den Helge Lund har hatt.

Jeg vil takke Helge Lund for hans store innsats for Statoil gjennom ti år. Statoil er blitt et sterkere selskap under hans ledelse. Tiåret har vært preget av forbedret sikkerhet, betydelig internasjonal vekst og sterk utvikling av norsk sokkel. Leteresultater og avkastning for aksjonærene har vært blant de beste i industrien, og selskapets integritet og verdimessige plattform er styrket, sier styreleder Svein Rennemo i Statoil.

Skal finne sjef

Under Helge Lunds ledelse har Statoil utviklet seg fra å ha en børsverdi fra 189 til mer enn 500 milliarder kroner. Selskapet har økt produksjonen fra rundt 1,1 til 1,9 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Samtidig er antallet arbeidsulykker og alvorlige hendelser redusert kraftig.

Vi har skapt verdier for Statoils aksjonærer og samfunnet, samtidig som vi har styrket vår ressursbase på norsk sokkel og internasjonalt, sier Helge Lund i børsmeldingen.

Styret i Statoil har nedsatt et underutvalg med fire av styrets medlemmer som har startet arbeidet med å finne ny konsernsjef, og vil også engasjere en ekstern rådgiver i søket.