NAV
HR Redaksjonen Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Færre sysselsatte i Rogaland

SSB har lagt frem nye tall for antall sysselsatte og ledige. De viser at det går fremover for landet totalt sett, men at oljefylket Rogaland fortsatt har en nedgang i antall sysselsatte.

Totalt er det nå 115.000 arbeidsledige i Norge, og det utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med oktober i fjor. 2.640.000 nordmenn er nå i jobb, og det tilsvarer 66,8 prosent av befolkningen.

– Bortsett fra en liten nedgang i sysselsettingen for dem som arbeider i Hedmark, var det vekst i sysselsettingen i samtlige fylker i Nord-Norge, Trøndelag og på Østlandet. For dem med arbeidssted på Sør- og Vestlandet var situasjonen noe annerledes. Det var redusert sysselsetting i alle fylker bortsett fra i Aust-Agder og Sogn og Fjordane, skriver SSB.

Fremgangen skyldes primært en økning i antall sysselsatte kvinner på hele 4.000 sammenlignet med kvartalet før. Samtidig ble det noen flere arbeidsledige menn, og det skyldes først og fremst en nedgang i mannsdominerte bransjer som bergverksdrift og utvinning, samt industrien. Innen disse kategoriene falt sysselsettingen med henholdsvis 11,8 og 3,6 prosent.

824.000 jobber nå i offentlig forvaltning, noe som tilsvarer 31,2 prosent av den sysselsatte befolkningen.

Slik fordeler de sysselsatte seg ifølge SSB’s kategorier:

Bransjekategori Antall ansatte
Bryting av steinkull og brunkull 103
Utvinning av råolje og naturgass 24031
Tjenester til bergverk og utvinning 24627
Petroleums- og kullvareindustri 1150
Kraftforsyning 15966

Annonse
Ads banner