Færre sysselsatte i Rogaland

Nå er det 24031 som jobber innen utvinning av råolje og naturgass, ifølge tall fra SSB.

SSB har lagt frem nye tall for antall sysselsatte og ledige. De viser at det går fremover for landet totalt sett, men at oljefylket Rogaland fortsatt har en nedgang i antall sysselsatte.

Totalt er det nå 115.000 arbeidsledige i Norge, og det utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med oktober i fjor. 2.640.000 nordmenn er nå i jobb, og det tilsvarer 66,8 prosent av befolkningen.

– Bortsett fra en liten nedgang i sysselsettingen for dem som arbeider i Hedmark, var det vekst i sysselsettingen i samtlige fylker i Nord-Norge, Trøndelag og på Østlandet. For dem med arbeidssted på Sør- og Vestlandet var situasjonen noe annerledes. Det var redusert sysselsetting i alle fylker bortsett fra i Aust-Agder og Sogn og Fjordane, skriver SSB.

Fremgangen skyldes primært en økning i antall sysselsatte kvinner på hele 4.000 sammenlignet med kvartalet før. Samtidig ble det noen flere arbeidsledige menn, og det skyldes først og fremst en nedgang i mannsdominerte bransjer som bergverksdrift og utvinning, samt industrien. Innen disse kategoriene falt sysselsettingen med henholdsvis 11,8 og 3,6 prosent.

824.000 jobber nå i offentlig forvaltning, noe som tilsvarer 31,2 prosent av den sysselsatte befolkningen.

Slik fordeler de sysselsatte seg ifølge SSB’s kategorier:

Bransjekategori Antall ansatte
Bryting av steinkull og brunkull 103
Utvinning av råolje og naturgass 24031
Tjenester til bergverk og utvinning 24627
Petroleums- og kullvareindustri 1150
Kraftforsyning 15966