Enighet i riggoppgjøret

– Vi er tilfreds med at partene har kommet til enighet uten mekling og fare for konflikt.

Industri Energi og Norges Rederiforbund ble torsdag enige om årets mellomoppgjør for ansatte på flyterigger.

– Vi er tilfreds med at partene har kommet til enighet uten mekling og fare for konflikt, selv om vi gjerne skulle sett at vi kom i mål med et lavere oppgjør, sier forhandlingsleder for Rederiforbundet, administrerende direktør Jakob Korsgaard i Maersk Drilling Norge.

Arbeidstakerne som omfattes av oppgjøret har sin arbeidsplass på flyttbare innretninger og i plattformboring på norsk kontinentalsokkel. Enigheten innebærer at det fra 1. juni gis et generelt tillegg på 10.000 kroner på årslønnssatsen samt en økning i nattillegget på to kroner per time. Oppgjøret ligger innenfor frontfagets rammer.

Forhandlingene fant sted i Stavanger 31. mai og 1. juni. Underveis har partene hatt dialog med arbeidstakerorganisasjonen Safe og sammenslutningen DSO.

(©NTB)