Viktig enighet om ny lov

Norsk Industri er tilfreds. Norsk Industri er tilfreds med at regjeringspartiene, KrF og Venstre er blitt enige om en ny arbeidsmiljølov, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri i en pressemelding. Fra industriens side er den kanskje viktigste endringen at det nå blir en generell adgang til midlertidige ansettelser. Vi er også fornøyd med … Continued

Norsk Industri er tilfreds.

Norsk Industri er tilfreds med at regjeringspartiene, KrF og Venstre er blitt enige om en ny arbeidsmiljølov, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri i en pressemelding.

Fra industriens side er den kanskje viktigste endringen at det nå blir en generell adgang til midlertidige ansettelser. Vi er også fornøyd med at det i den nye loven åpnes for mer fleksible arbeidstidsordninger, sier Lier-Hansen.

Når det gjelder spørsmålet om unntak fra likebehandling ved innleie fra bemanningsforetak, som Norsk Industri er særlig opptatt av, er ikke dette berørt i avtalen mellom samarbeidspartiene. En eventuell forskriftsregulering av dette spørsmålet på et senere tidspunkt vil kunne tre i kraft samtidig med de øvrige endringene i arbeidsmiljøloven.