Viktig å dele erfaringer

Bornack Group deltok på Høydekonferansen. Klaus Bornack er CEO i Bornack Group, en ledende aktør innen fallsikringsutstyr. Forrige uke deltok han som foredragsholder på Høydekonferansen. I Norge er vi representert gjennom Marine Safety, forteller Bornack til enerWE.no. — Høydekonferansen er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka og enerWE.no. AAK er initiativtaker til konferansen. 

Bornack Group deltok på Høydekonferansen.

Klaus Bornack er CEO i Bornack Group, en ledende aktør innen fallsikringsutstyr.

Forrige uke deltok han som foredragsholder på Høydekonferansen.

I Norge er vi representert gjennom Marine Safety, forteller Bornack til enerWE.no.

Høydekonferansen er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka og enerWE.no. AAK er initiativtaker til konferansen.