Varsel om pålegg

Statoil får smekk av Ptil etter regelbrudd. Petroleumstilsynet har gitt Statoil varsel om pålegg etter hydorkarbonlekkasjen på Statfjord C i januar i år. Granskningen avslørte alvorlige brudd på regelverket, skriver Petroleumstilsynet i en pressemelding. Hydrokarbonlekkasjen skjedde i forbindelse med overføring av stabilisert olje fra Statfjord A til Statfjord C. Samtidig som overføringen pågikk ble en lastepumpe … Continued

Statoil får smekk av Ptil etter regelbrudd.

Petroleumstilsynet har gitt Statoil varsel om pålegg etter hydorkarbonlekkasjen på Statfjord C i januar i år. Granskningen avslørte alvorlige brudd på regelverket, skriver Petroleumstilsynet i en pressemelding.

Hydrokarbonlekkasjen skjedde i forbindelse med overføring av stabilisert olje fra Statfjord A til Statfjord C. Samtidig som overføringen pågikk ble en lastepumpe i skaftet på Statfjord C klargjort for vedlikehold. En isoleringsventil til denne lastepumpen holdt ikke tett, og pumpehuset ble derfor fylt av olje. Denne oljen ble drenert til en sumptank i bunnen av skaftet via en åpen dreneringsventil.Da nivået i sumptanken steg til 70 % startet pumpen for overføring av væsken i sumptanken til tank for oljeholdig vann under kjellerdekket. Ventilen for regulering av nivået på tanken for oljeholdig vann åpnet ikke, og man fikk lekkasje av olje via væskelåser på kjellerdekk.

Konsekvenser
Statoil beregner at inntil 42 m3 stabilisert olje lakk ut i cirka 37 minutter med en lekkasjerate på 20,8 kg/s. Det er beregnet at 40 m3 gikk til sjø og 2 m3 traff innretningen.

Det var 270 mennesker om bord på innretningen. Det er ikke rapportert om skader på personell. Produksjonen var stengt ned i nesten fire døgn som følge av hendelsen.

Potensielle konsekvenser
Potensielle konsekvenser i tilfelle antennelse er vurdert til å kunne være en spraybrann eller brann av oljedråper/rennende olje lik lekkasjens varighet. I tillegg var det høy sannsynlighet for gjentagelse av en tilsvarende lekkasje like etter hendelsen.

Kilde: ptil.no