Øyvind Ihlen - Universitetet i Oslo
Arrangement, HMS, Politikk TEAM Nordmarka AS Foto: Lars Ivar Gullestad

Unngå å glatte over dilemmaet

Oljebransjen har et klimaproblem.

Oppfordringen kommer fra Øyvind Ihlen, Professor ved Universitetet i Oslo. Ihlen deltok som foredragsholder på Energy Communication Conference 2014.

Gjennom selv å definere innholdet i begrepet bærekraft kan oljebransjen lett oppfattes som om de glatter over klimaproblemet» sier Ihlen.
Dersom man velger å ta  økologi som utgangspunkt for definisjon av  bærekraft vil det bety et systems evne til å overleve på lang sikt ved å ikke forurense mer enn man klarer å håndtere, og ikke bruke mer ressurser enn man klarer å reproudsere.

Denne definisjonen gir en åpenbar elefant i rommet.

Ihlen har gjennom intervjuer og analyser av ikke-finansielle rapporter sett at oljebransjen bruker tradisjonsretorikk for å definere bærekraft. Ved å definere bærekraft som eksempelvis å minimere uheldige virkninger, eller at man forlater områdene man opererer i god forfatning, eller at man produserer energi som er så ren som mulig, spiller bransjen et sjangsespill med omdømmet.

Oppfordringen fra Ihlen er derfor klar;

Unngå å glatte over dillemmaet. Erkjenn at oljebransjen har et klimaproblem, sier Ihlen til deltakerne på Energy Communication Conference.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS

Denne artikkelen er skrevet av TEAM Nordmarka AS som er kunde av enerWE AS

TEAM Nordmarka AS

TEAM Nordmarka AS er en profesjonell konferanseaktør. I 2015 arrangerer TEAM Nordmarka AS blant annet følgende konferanser: Se teamnordmarka.no eller facebook.com/teamnordmarka for ytterligere informasjon.
Annonse
Ads banner