Tilsyn med COSL Drilling

Forbedringspunkter identifisert. Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med COSL Drilling der målet var å følge opp at selskapet har implementert system som ivaretar kravene til styring av risiko og beredskap. Ptil identifiserte avvik knyttet til styrende dokumentasjon for beredskap. Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til: Risiko og barrierestyring Oppdatering av dokumentasjon Beredskapsmanual Beredskapsbarrierer Simulatortrening Vedlikehold Dører … Continued

Forbedringspunkter identifisert.

Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med COSL Drilling der målet var å følge opp at selskapet har implementert system som ivaretar kravene til styring av risiko og beredskap.

Ptil identifiserte avvik knyttet til styrende dokumentasjon for beredskap.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Risiko og barrierestyring
  • Oppdatering av dokumentasjon
  • Beredskapsmanual
  • Beredskapsbarrierer
  • Simulatortrening
  • Vedlikehold
  • Dører
  • Arbeidsmiljø

Kilde: ptil.no