Tilsyn avdekket feil på Grane-feltet

Statoil blir bedt om å gjøre en rekke forbedringer.

Operatøren Statoil blir bedt om å gjøre en rekke forbedringer etter at Petroleumstilsynet besøkte Grane-feltet i Nordsjøen.

Blant annet ble det funnet avvik knyttet til elektriske installasjoner, arbeid i og drift av elektriske anlegg, nødkraftsystem og brannvannsystemet, opplyser Petroleumstilsynet.

Tilsynet melder også om forbedringspunkter innen blant annet melding av fare- og ulykkessituasjoner og førstehjelp ved strømskader. Statoil har fått frist til 24. mars med å melde tilbake hvordan avvikene blir håndtert.

(©NTB)