Bilde av båt

Industribedrifter støy-diskrimineres

Krever likebehandling. Fagsjef Sverre Alhaug Høstmark i Norsk Industri møtte fredag 22. august statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet. Temaet for møtet var det Norsk Industri mener er støydiskriminering av industrien. Det skriver organisasjonen på sine nettsider. Konkret går dette på at Aker Solutions i Moss av Miljødirektoratet er meddelt avslag på en … Continued

Krever likebehandling.

Fagsjef Sverre Alhaug Høstmark i Norsk Industri møtte fredag 22. august statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet. Temaet for møtet var det Norsk Industri mener er støydiskriminering av industrien. Det skriver organisasjonen på sine nettsider.

Konkret går dette på at Aker Solutions i Moss av Miljødirektoratet er meddelt avslag på en anke om å få laste kabler (umbilicals) over på skip fra bedriftens kai.

Dersom lastearbeidet hadde skjedd ved en offentlig havn, hadde et identisk støybilde ikke medført støymessige begrensninger utover det som følger av grenseforskriften. Men fordi arbeidet skjer over en kaikant tilknyttet bedriften, krever fylkesmannen at støy knyttet til drift av skipets hovedmotor også skal medregnes i bedriftens totale støy.

Krever likebehandling
Norsk Industri ber nå om at klima- og miljøministeren skjærer igjennom i slike saker. Det må etableres en tilstand med like rammevilkår og likebehandling av skipstransport, uavhengig av eierskap til havnene, heter det i brevet som statssekretær Lunde nå har fått.

Det understrekes at bildet øverst i artikkelen er et illustrasjonsfoto, og ikke direkte knyttet til saken.