Store endringer i regelverket

Tema på kjemikaliekonferansen. Kjemikaliekonferansen er et arrangement i regi av Essenticon – et medlem i TEAM enerWE. Marianne Tverrmyr fra Miljødirektoratet er dagens første foredragsholder. I et intervju forteller Marianne Tverrmyr i Miljødirektoratet om endringene som trer i kraft i 2018.

Tema på kjemikaliekonferansen.

Kjemikaliekonferansen er et arrangement i regi av Essenticon – et medlem i TEAM enerWE. Marianne Tverrmyr fra Miljødirektoratet er dagens første foredragsholder.

I et intervju forteller Marianne Tverrmyr i Miljødirektoratet om endringene som trer i kraft i 2018.