Bilde fra arbeid i høyden

Stor interesse for Høydekonferansen 2016

Mer enn 30 deltakere allerede!

Selv om programkomitéen ikke har begynt arbeidet med å sette sammen årets program, så er det allerede registrert mer enn 30 deltakere.

– Interessen viser at industrien tar HMS på alvor, sier Chul Christian Aamodt, Ansvarlig redaktør i enerWE og komitéformann for konferansen.

Målsettingen er å sette fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

Konferansen retter seg i år spesielt tre sektorer:

  • bygg og anlegg
  • olje og gass
  • energi og telekom

Myndigheter inviteres for å belyse rammeverket, bransjeorganisasjoner for å belyse utfordringer og selskap for å vise sine løsninger.

– Vi har valgt å flytte konferansen til Oslo, forteller Aamodt. Dette for å legge til rette for erfaringsdeling på tvers av bransjer.

I tillegg til selve konferansen den 3. november så legges det tilrette for separate møter mellom aktører i bransjen den 4. november.

– Det legges også stor vekt på å lage en god sosial ramme for dialog også utenom det faglige programmet, avslutter Aamodt.

Høydekonferansen er et initiativ fra AAK i samarbeid med enerWE AS.

Det opplyses om at enerWE har inntekter direkte knyttet til arrangementet.