Bilde av Kristin Skogen Lund

Stor interesse for HMS-kurs

Industrien har blitt tryggere. Lanseringen ble åpnet av administrerende direktører i NHO og Norsk Industri, Kristin Skogen Lund og Stein Lier-Hansen, skriver Norsk Industri i en pressemelding. HMS-området ligger vårt hjerte nær. Det har vært en fundamental verdi for våre bedrifter i uminnelige tider, det er noe vi i Norge er gode på og tar … Continued

Industrien har blitt tryggere.

Lanseringen ble åpnet av administrerende direktører i NHO og Norsk Industri, Kristin Skogen Lund og Stein Lier-Hansen, skriver Norsk Industri i en pressemelding.

HMS-området ligger vårt hjerte nær. Det har vært en fundamental verdi for våre bedrifter i uminnelige tider, det er noe vi i Norge er gode på og tar på alvor, og som gir oss et konkurransefortrinn. Det sier seg selv at hvis folk ikke blir skadet eller syke, og hvis folk trives og føler seg trygge på jobb, så skaper det gode arbeidsplasser og fornøyde arbeidstakere, som igjen er viktig for vår konkurransekraft, sier Kristin Skogen Lund.

For oss i NHO-familien er det viktig at vi hele tiden klarer å levere gode og fleksible løsninger til våre medlemmer. Vi håper vi har tatt enda et skritt i denne retningen med lanseringen av dette kurset, og at bedriftene vil benytte seg av dette tilbudet, og at det ikke bare benyttes av verneombud, tillitsvalgte og ledere, men av alle ansatte, for det angår alle, sier hun.

Industrien har blitt tryggere

Når det gjelder norsk industri blir dette en tryggere arbeidsplass, fordi man de siste årene har sett viktigheten av et godt og systematisk HMS-arbeid. Det er også blitt lagt inn som et styringsparameter i mange bedrifter.

HMS er ikke noen quick fix, det er et langsiktig arbeid og systematisk forbedringer basert på empiri. Og det må være tett samarbeid mellom bedriftsledelse og fagforeninger. I dag er HMS-ansvaret er flytta fra stab til drift. De som jobber med HMS i dag er de som er ansvarlig for drift. Arbeidet med HMS har dermed kommet helt ned på gulvet. Når det gjelder i industrien i Norge så er denne delen av arbeidslivet norgesmester i redusert sykefravær. Fordi det er har vært et systematisk arbeid rundt dette i flere år så er sykefraværet redusert med 35 prosent siden man startet arbeidet med et inkluderende arbeidsliv i 2002. Dette innebærer en årlig innsparing på 800 millioner hvert år. Nettopp fordi HMS-arbeidet har mye å si for bunnlinja, så er jeg veldig glad for å kunne lansere dette nye kurset som vil gjøre HMS-opplæringen både fleksibel og kostnadseffektiv, sier Stein Lier-Hansen.

Deretter tok prosjektleder Anita Østro og fagsjef Erik Dahl Hansen i Norsk Industri over, og viste hvordan kurset ser ut i praksis. I kurset følger vi bedriften Helmax Systemer AS i deres arbeidshverdag, og kommer borti ulike situasjoner hvor kursdeltakeren skal vise sine kunnskaper rundt noen av de problemstillingene man kan kommer over som verneombud eller representant i AMU. Da noen av eksempelvideoene ble vist var det flere i salen som nikket gjenkjennende til situasjoner de selv kjente igjen fra egen arbeidsplass.

Viktig med god HMS-kompetanse

Statoil har vært en av samarbeidspartnerne i utviklingen av kurset. Eirik Bjerkebæk, Corporate Head of Health and Working Environment, ga oss noen eksempler hvorfor de synes at HMS-kompetanse er så viktig.

God HMS-kompetanse bidrar til at vi kan møte samfunnets krav og forventninger, det ligger i bunn for at vi kan drive god HMS-styring og at vi kan samhandle på en god måte. HMS-kompetanse gjør også at vi kan ha en god dialog rundt risiko, at vi hele tiden kan forbedre oss, samt gjennomgå effektive endringsprosesser, sier Bjerkebæk.

Dette nye kurset gjør at du både kan lære og avlære, ved at du kan teste dine kunnskaper fra før av, samt lære nye ting. Med dagens verktøy er det ingen grunn til å ikke vite, ikke ha tid til, eller ikke lære seg om god HMS. Vi er stolte av å ha vært med på å utvikle kurset, og vi syns det er viktig at det blir godt brukt, både i vårt eget selskap og hos andre.

Til sist snakket Stig Robert Larsen i Transform, som står bak den tekniske utviklingen av kurset, om hvilke muligheter som finnes i kursmodulene.

Svarte på spørsmål

Etter at lanseringen var unnagjort var det mange nysgjerrige fjes å se rundt omkring på de ulike stasjonene, hvor deltagerne kunne teste ulike deler av kurset. Tilstede var også HMS-rådgivere fra NHO-systemet og Statoil som svarte på det deltagerne lurte på.

Vi er veldig glade for at så mange tok turen hit for å få med seg dette. Også håper vi at mange ser potensialet i dette kurset og vil ta det i bruk. Kurset passer for mange ulike bransjer, og vi tror at mange vil kjenne seg igjen i utfordringene vi finner hos Helmax, sier prosjektleder Anita Østro.

Du kan melde deg på kurset via Norsk Industri sine nettsider, og via Trainingportal.no.

Det opplyses om at Mintra Trainingportal er medlem i TEAM enerWE.