Standarder gir økt konkurransekraft

Effektiv utvikling og forvaltning. Denne uken underskrev Norsk olje og gass og Norsk Industri en oppdragsavtale med Standard Norge om nasjonal og internasjonal standardisering på petroleumsområdet. Formålet er å oppnå kostnadseffektive og gode standarder som bidrar til økt konkurransekraft og et forsvarlig sikkerhetsnivå på norsk sokkel. Standard Norge skal sørge for effektiv utvikling og forvaltning av … Continued

Effektiv utvikling og forvaltning.

Denne uken underskrev Norsk olje og gass og Norsk Industri en oppdragsavtale med Standard Norge om nasjonal og internasjonal standardisering på petroleumsområdet. Formålet er å oppnå kostnadseffektive og gode standarder som bidrar til økt konkurransekraft og et forsvarlig sikkerhetsnivå på norsk sokkel.

Standard Norge skal sørge for effektiv utvikling og forvaltning av petroleumsindustriens standarder i henhold til internasjonalt anerkjente standardiseringsprinsipper.

Vi er glade for at næringen har vist oss denne tilliten og skal sørge for at standardene som utvikles er i tråd prinsippene for internasjonal standardisering som bygger på åpenhet, uavhengighet, frivillighet og konsensus, sier adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus.

40 års erfaring er samlet gjennom NORSOK-standardene. For å få opp konkurransekraften ytterligere effektiviseres nå ordningene. Bransjen har opplevd en økning både i omfang og antall krav, retningslinjer og standarder, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Mange av kravene og standardene som benyttes i bransjen refererer også til hverandre. Bransjen har i tillegg sett omfattende selskapsspesifikke krav og totaliteten av alle disse krav og standarder gjør det omtrent umulig å optimalisere innkjøp, lager, fabrikasjon og å utøve fleksibilitet for den enkelte leverandør, sier Lier-Hansen. – Vi må gå mer i retning av globale standarder og færre selskapsspesifikke krav.

Petroleumsindustrien har som målsetning å stimulere til utvikling av og tilgang til standarder med høy kvalitet. Det er viktig at standardene bidrar til gode tekniske og kosteffektive løsninger, samtidig som de er med på å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå på sokkelen. Vi ser frem til godt samarbeid med Norsk Industri og Standard Norge, sier Knut Thorvaldsen, fungerende administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Internasjonale standarder

Norsk olje og gass og Norsk Industri ønsker at nye standardiseringsinitiativ som utgangspunkt, skal skje internasjonalt, fortrinnsvis innenfor den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. NORSOK-standardene skal brukes der det er et definert gap relatert til utfordringene på norsk sokkel.

Norges Rederiforbund er invitert inn som ny eier av NORSOK-standardene og har respondert positivt på dette. Endelig beslutning ventes i løpet av kort tid.

I en tid der petroleumsindustrien står foran betydelige utfordringer knyttet til lønnsomhet trekkes nå standarder fram som et særlig viktig verktøy for økt kostnadseffektivitet.