Setter gass først

Naturvernforbundet kritiserer regjeringen. Naturvernforbundet kritiserer regjeringens ønske om ett klimamål i EU og mener hensynet til gasseksporten går foran. Det er viktigere for regjeringen å få solgt norsk gass enn å få løst klimaproblemet, mener leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet etter at olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var i Brussel torsdag. Der diskuterte Lien … Continued

Naturvernforbundet kritiserer regjeringen.

Naturvernforbundet kritiserer regjeringens ønske om ett klimamål i EU og mener hensynet til gasseksporten går foran.

Det er viktigere for regjeringen å få solgt norsk gass enn å få løst klimaproblemet, mener leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet etter at olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var i Brussel torsdag.

Der diskuterte Lien blant annet EUs nye klima- og energiplan fram mot 2030. Planen skal vedtas i oktober, og Norge har tatt til orde for ett, ambisiøst klimamål: utslippskutt.

Det kan imidlertid ligge an til at EU fortsetter med et bindende mål for fornybar energi og et krav om 30 prosent energieffektivisering i tillegg. Det siste påvirker gassetterspørselen, og Lien argumenterte mot forslaget i Brussel.

EU-kommisjonen innrømmer at dette ikke er en kostnadseffektiv måte å sikre egen forsyningssikkerhet eller bekjempe klimaendringer på, sier Lien til NTB.

Et stramt, ambisiøst mål for redusert CO2 med bindinger på enkeltlandsnivå er måten å få til de mest kostnadseffektive løsningene på, mener han.

Lien bekymrer seg for investeringsviljen i gassutvinning, mens Haltbrekken mener det er blindspor å tro at naturgass er en del av klimaløsningen.

Gass er også en fossil energikilde, sier han.

©NTB