Bilde fra Energi Norge

Savner rammer

Virkemiddelbruk er lite konsistent. Rundt 50 representanter for næringsliv, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og forskning var fredag samlet til frokostseminar om energieffektivisering hos Energi Norge, melder organisasjonen. Der presenterte Thema Consulting Group en rapport som konkluderer at dagens virkemiddelbruk for energieffektivisering er lite konsistent og at energimeldingen bør rette opp i dette. Partner Berit Tennbakk … Continued

Virkemiddelbruk er lite konsistent.

Rundt 50 representanter for næringsliv, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og forskning var fredag samlet til frokostseminar om energieffektivisering hos Energi Norge, melder organisasjonen.

Der presenterte Thema Consulting Group en rapport som konkluderer at dagens virkemiddelbruk for energieffektivisering er lite konsistent og at energimeldingen bør rette opp i dette.

Partner Berit Tennbakk i Thema Consulting Group som har ledet arbeidet med rapporten, fremhevet spesielt manglende retningslinjer for verdsetting av forsyningssikkerhetsgevinster i energisystemet. Hun påpekte også at uklare prisutsikter for klimautslippskvoter var en utfordring.

Thema peker på at Enovas målstruktur har svak sammenheng med de overordnede energieffektiseringsmålene og i sterkere grad er knyttet til innovasjon og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. De anbefaler at myndighetene er tilbakeholdende med omfattende ny virkemiddelbruk på området før metoder for verdsetting er bedre avklart.

Den kommende energimeldingen er en anledning til å klargjøre politikken. Kostnadseffektivitet på tvers av sektorer er en nøkkel til å få samfunnsøkonomisk gevinst av offentlige inngrep i markedet, understreket Tennbakk.

Fokus på klima
Programdirektør Øyvind Leistad i Enova viste til at samfunnsøkonomiske tilnærminger blir krevende når problemstillingene er så sammensatte som for energieffektivisering – som omfatter både klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping.

Avhengig av fokusområde – enten det er topplast, vinterforbruk eller fleksibilitet – vil ulike typer effektivisering påvirke forsyningssikkerheten forskjellig, utdypet han.

I sin kommentar, sa fagansvarlig for bygg i Zero, Guro Nereng, at det er viktig å ha et langsiktig perspektiv til en omstilling til et utslippsfritt Norge. Klimanytten må sees i sammenheng med at store sektorer i Norge skal dekarboniseres og at ren energi skal eksporteres til Europa, understreket hun.

Energi Norge mener at klimautfordringene i energisystemet bør være det overordnede målet også for energieffektivisering.

Derfor blir det viktig å skille mellom utslippsreduksjoner innenfor og utenfor det europeiske kvotesystemet. I tillegg må effektiviseringstiltak rettes mot fossil energi fordi effektivisering av fornybar energi ikke har noen direkte klimaeffekt, sier næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge.

Energi Norge vil følge opp rapporten blant annet ved å se nærmere på verdsetting av forsyningssikkerhet.