HMS Redaksjonen Foto: enerWE

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/app/themes/enerwe/templates/meta-entry.php on line 84

Samarbeid om fallende gjenstander

Bransjen må samarbeide.

I et videointervju med enerWE.no forteller Ragnar Larsen, HSE Adviser Drilling & Wells i Talisman Energy at man må samarbeide på tvers av selskap i arbeidet for å redusere risikoen for fallende gjenstander.

I Talisman har vi blant annet en stop drops-kampanje som har pågått siden 2007, forteller Larsen. Vi har også seminarer og kurs i observasjonsteknikk. I tillegg deler vi erfaringer på tvers av selskapene i bransjen.

Bransjen samarbeider blant annet gjennom Norsk olje og gass, Lesson Learned-databasen og Samarbeid for Sikkerhet.

Mitt råd er å delta på disse arenaene og dele erfaringer, slik at vi slipper å gjenta de samme feilene om igjen og om igjen.

Det opplyses det om at Lesson Learned-applikasjonen leveres av Mintra Trainingportal, som er medlem i TEAM enerWE.


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/wp/wp-includes/query.php on line 3920
Annonse
Ads banner