Samarbeid om beredskap

LR Consulting + Falck Nutec. Lloyd’s Register (LR) Consulting og Falck Nutec Norge har inngått en samarbeidsavtale som kombinerer selskapenes kompetanse innen risiko- og beredskapsanalyser og implementering av beredskapssystem. Samarbeidet tar utgangspunkt i kundenes behov for helhetlig beredskap og gjør det mulig å tilby en rekke tjenester innenfor konseptet. Begge selskap har hver for seg … Continued

LR Consulting + Falck Nutec.

Lloyd’s Register (LR) Consulting og Falck Nutec Norge har inngått en samarbeidsavtale som kombinerer selskapenes kompetanse innen risiko- og beredskapsanalyser og implementering av beredskapssystem.

Samarbeidet tar utgangspunkt i kundenes behov for helhetlig beredskap og gjør det mulig å tilby en rekke tjenester innenfor konseptet.

Begge selskap har hver for seg lang erfaring med å bistå bedrifter innenfor ulike markeder med tjenester innenfor risikoanalyse, beredskapsplanlegging og krisehåndtering. Dette samarbeidet gjør det mulig for oss å tilby nye integrerte løsninger skreddersydd kundenes behov, sier Arve Sandve, markedsansvarlig i LR Consulting.

Falck Nutec Norge har i mer enn 30 år bistått kunder med implementering av beredskapssystemer.

Sammen representerer våre selskap et ledende miljø innenfor menneskelige reaksjoner i kriser (Human Factors), et fagområde som er helt avgjørende for å forstå og kunne planlegge effektiv håndtering av kriser,  sier Anette Unneberg, VP Risk and Crisis Management i Falck Nutec.

Om Lloyd’s Register Consulting

Lloyd’s Register Consulting (LR Consulting) er konsulentenheten i Lloyd’s Register Group, som i mer enn 250 år har bidratt til å skape en sikrere verden. Gruppen har ca 9000 ansatte fordelt på 227 kontor i 80 land. I Norge har selskapet kontorer følgende steder: Kjeller, Sandvika, Stavanger, Bergen, Trondheim og Sunndalsøra. LR Consulting bistår kunder med risikostyring samt gjennomfører tekniske og organisatoriske analyser for å forbedre sikkerhet og pålitelighet. Selskapene som tidligere het Scandpower og ODS er nå del av LR Consulting.

Om Falck Nutec Norge

Falck Nutec Norge leverer kompetanse i å forebygge, håndtere og lære av kritiske situasjoner. Dette gjør vi gjennom trening, rådgiving og å yte assistanse. Med over 30 år​s erfaring fra olje- og maritim industri, har Falck Nutec Norge opparbeidet seg kompetanse som etterspørres internasjonalt. Falck Nutec Norge eren divisjon i Falck AS med hovedkontor i Danmark, og med tilstedeværelse i over 44 land globalt. I over 100 år har det vært Falcks misjon å arbeide for å forebygge ulykker, sykdom og nødssituasjoner, yte hurtig og kompetent hjelp til mennesker i nød, og rehabilitere syke og skadede.