Bilde av Vibecke Alvestad
HMS, Total Safety Rune Aadnøy

Samarbeid for bedre beredskap

Total Safety er tilstede.

I Norge har vi mye godt utstyr og kompetente mennesker innen beredskap, men vi kan utnytte ressursene bedre gjennom bedre samarbeid, skriver NSO på sine nettsider.

På årets fagseminar i Sandefjord vil organisasjonen vise at samarbeid mellom nødetatene og industrivernet kan gi bedre beredskap. NSO ønsker også å vise nytten av slikt samarbeid gjennom eksempler.

Vi er tilstede på fagseminaret med utstillerstand, forteller Vibecke Alvestad i Total Safety. Kom gjerne innom oss i en pause for en hyggelig prat.

Denne artikkelen er skrevet av Total Safety AS som er kunde av enerWE AS

Total Safety AS

Total Safety er et selskap innen krise- og beredskapshåndtering og leverer tjenester til alle nivåer i beredskapsorganisasjonen. Emergency Log Unit (ELU) er en applikasjon som brukes som styringsverktøy til krisehåndtering. Denne programvaren er utviklet av Total Safety AS i samarbeid med Enovate.

Selskapet besitter kompetanse innen fagfelt som kreves for å drifte en beredskapsorganisasjon. Alle nivå i organisasjonen trenes, dimensjoneres og kvalitetssikres gjennom øvelser og dynamiske treningsprogram målt opp mot det til enhver tid gjeldende risikobildet i virksomheten.

Målet er å bistå kunden med å bygge egen beredskap gjennom en proaktiv tilnærming. Alle ansatte i Total Safety har bakgrunn fra operative tjenester. Selskapet har kompetanse innen krisehåndtering, beredskapshåndtering, risikostyring og HMS arbeid.

Se mer informasjon på totalsafety.no.