Risiko ved integrerte operasjoner

Presentasjonene fra temadagen er publisert. Torsdag 21. november ble resultater fra et forskningsprosjekt om risikohåndtering ved integrerte operasjoner presentert. Presentasjonene fra temadagen er nå publisert. Forskningsprosjektet om risikohåndtering ved integrerte operasjoner ble startet i 2008 for å utvikle kunnskap for å forstå farer og risiko ved bruk av integrerte operasjoner. Temadagen omhandlet en rekke tema … Continued

Presentasjonene fra temadagen er publisert.

Torsdag 21. november ble resultater fra et forskningsprosjekt om risikohåndtering ved integrerte operasjoner presentert. Presentasjonene fra temadagen er nå publisert.

Forskningsprosjektet om risikohåndtering ved integrerte operasjoner ble startet i 2008 for å utvikle kunnskap for å forstå farer og risiko ved bruk av integrerte operasjoner.

Temadagen omhandlet en rekke tema knyttet til integrerte operasjoner (IO):

  • metoder for å vurdere og forstå farer og risiko ved IO
  • strategiske og operasjonelle risikoanalyser
  • menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst
  • IO i bore- og brønnoperasjoner
  • resilience engineering – hvordan bygge robuste organisasjoner
  • verktøy for visualisering av farekilder/risiko

Se presentasjonene her: Lenke

Kilde: ptil.no