Bilde av Finn Carlsen

Reduksjon av akutte råoljeutslipp

Vi vet aldri når neste store utslipp kommer. Nye tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2013 viser fortsatt positiv utvikling for hendelser med akutte råoljeutslipp til sjø. Det skriver Ptil i en pressemelding. Målrettet sikkerhetsarbeid og forebygging er likevel en forutsetning for å opprettholde en positiv utvikling og kontinuerlig forbedring fremover. Tall fra … Continued

Vi vet aldri når neste store utslipp kommer.

Nye tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2013 viser fortsatt positiv utvikling for hendelser med akutte råoljeutslipp til sjø. Det skriver Ptil i en pressemelding. Målrettet sikkerhetsarbeid og forebygging er likevel en forutsetning for å opprettholde en positiv utvikling og kontinuerlig forbedring fremover.

Tall fra RNNP – Akutte utslipp viser at det i perioden 2001 – 2013 samlet sett var en tydelig reduksjon av antall akutte råoljeutslipp til sjø for norsk sokkel. Antall hendelser er signifikant lavere i 2013 sammenliknet med perioden 2001- 2012. Reduksjonen i antall råoljeutslipp har funnet sted samtidig som antall oljeproduserende innretninger på norsk sokkel har økt.

Den positive utviklingen viser at målrettet arbeid med kontinuerlig forbedring nytter, sier fagdirektør i Petroleumstilsynet, Finn Carlsen (bildet).

Selv om antallet hendelser er redusert i perioden, kan vi likevel ikke se noen tydelig trend for utslippsmengde. Den varierer mye fra år til år og alvorlige enkelthendelser gir store utslag. Vi vet aldri når neste store utslipp kommer.